User Tools

Site Tools


natverket_kansli

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
natverket_kansli [2015-06-05 08:38]
cr kansli_kanslinaetet renamed to naetverket_kansli (If we use a suffix, it will be easier to find by typing.)
natverket_kansli [2016-03-10 12:11]
cr
Line 5: Line 5:
 I avsnittet [[konferensrum]] hittar du en tabell över de konferensrum som finns, och huruvida det finns kanslinät i dem. I avsnittet [[konferensrum]] hittar du en tabell över de konferensrum som finns, och huruvida det finns kanslinät i dem.
  
-Om det inte finns kanslinät i lokalen är du hänvisad till [[Eduroam]] eller [[Weblogon]] i de fall det finns tillgängligt. Kontakta [[Helpdesk]] om du är osäker.+Om det inte finns kanslinät i lokalen är du hänvisad till [[Eduroam]] i de fall det finns tillgängligt. Kontakta [[Helpdesk]] om du är osäker.
natverket_kansli.txt · Last modified: 2018-05-18 14:25 by cr