User Tools

Site Tools


natverket_kansli

Kanslinätet

På LTH finns många olika datornätverk i de olika lokalerna. Detta gäller i synnerhet de fasta datornätverken, dvs nätverk där datorn ansluts till nätverksuttag i väggen med hjälp av kabel. Om man har tillgång till en bärbar kanslidator kan man använda de flesta dator- och nätverkstjänsterna på kansliet om man med hjälp av en nätverkskabel ansluter datorn till ett nätverksuttag med det fasta kanslinätet. Därför kan det vara intressant att veta i vilka lokaler det finns nätverksuttag med fast kanslinät.

I avsnittet konferensrum hittar du en tabell över de konferensrum som finns, och huruvida det finns kanslinät i dem.

Om det inte finns kanslinät i lokalen är du hänvisad till Eduroam i de fall det finns tillgängligt. Kontakta LTH Support om du är osäker.

natverket_kansli.txt · Last modified: 2018-05-18 14:25 by cr