User Tools

Site Tools


namnbyte

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
namnbyte [2015-05-13 13:55]
cr
namnbyte [2018-05-18 14:25] (current)
cr
Line 6: Line 6:
   * Kontakta [[lucat|LUCAT-katalogansvarig]] på din avdelning, så att vederbörande ändrar dina namnuppgifter i LUCAT.   * Kontakta [[lucat|LUCAT-katalogansvarig]] på din avdelning, så att vederbörande ändrar dina namnuppgifter i LUCAT.
   * Kontakta din personalhandläggare,​ så att även uppgifterna i PA-systemet ändras.   * Kontakta din personalhandläggare,​ så att även uppgifterna i PA-systemet ändras.
-  * Meddela [[SoT]] så att skyltar och postfack kan få rätt namn. +  * Meddela [[LTH Support]] så att skyltar och postfack kan få rätt namn. 
-  * Kontakta [[Helpdesk]], så ändrar vi vid behov i datorsystemen. +  * Kontakta [[ServiceDesk]] om du eventuellt behöver en extra [[e-postadresser|e-postadress]] för ditt gamla namn, så att e-post som skickas till den gamla adressen med det gamla namnet fortsätter att fungera och hamnar rätt och inte ger ett felmeddelande till avsändaren.
-  * Kontakta [[LDC]] om du eventuellt behöver en extra [[e-postadresser|e-postadress]] för ditt gamla namn, så att e-post som skickas till den gamla adressen med det gamla namnet fortsätter att fungera och hamnar rätt och inte ger ett felmeddelande till avsändaren.+
  
  
namnbyte.txt · Last modified: 2018-05-18 14:25 by cr