User Tools

Site Tools


namnbyte

Jag har bytt namn eller efternamn. Hur får jag det ändrat?

Om du har bytt namn, eller vill få stavningen av ditt namn ändrad, gör följande:

  • Meddela dina kollegor!
  • Kontakta LUCAT-katalogansvarig på din avdelning, så att vederbörande ändrar dina namnuppgifter i LUCAT.
  • Kontakta din personalhandläggare, så att även uppgifterna i PA-systemet ändras.
  • Meddela LTH Support så att skyltar och postfack kan få rätt namn.
  • Kontakta ServiceDesk om du eventuellt behöver en extra e-postadress för ditt gamla namn, så att e-post som skickas till den gamla adressen med det gamla namnet fortsätter att fungera och hamnar rätt och inte ger ett felmeddelande till avsändaren.
namnbyte.txt · Last modified: 2018-05-18 14:25 by cr