User Tools

Site Tools


mpc4000

Ricoh Aficio MP C4000

mpc4000.jpg

Här nedan finns länkar till diverse instruktioner för färgkopiatorn/skannern/färgskrivaren/faxen Ricoh Aficio MP C4000.

Dokumentation

Utskrift

Färgutskrift

Enheterna är förkonfigurerade att skriva ut i svartvitt som standard, eftersom svartvita utskrifter är avsevärt billigare än färgutskrifter.

För att manuellt välja att skriva ut i färg, öppna “Egenskaper” i utskriftsfönstret och välj sedan alternativet “Färg” under “Färg/Svartvit:”. I bilden nedan illustreras vilket fält som ska ändras.

Enkelsidig utskrift

Enheterna är förkonfigurerade att skriva ut dubbelsidigt som standard. Dubbelsidiga utskrifter reducerar mängden papper som förbrukas och skonar miljön.

För att manuellt välja att istället skriva ut enkelsidigt, öppna “Egenskaper” i utskriftsfönstret och välj sedan alternativet “Av” under “Duplex:”. I bilden nedan illustreras vilket fält som ska ändras.

Jobbtyper

Det finns möjlighet att skriva ut till maskinen på olika sätt, beroende på användningsområde och arbetssätt. Detta kan styras via inställningen “Jobbtyp”. Nedan listas de vanligaste jobbtyperna.

Normal utskrift

Detta är standardinställningen. Dokumentet skickas omgående till maskinen och skrivs ut så snart som möjligt.

Provutskrift

Den här inställningen är användbar om du vill skriva ut ett stort antal kopior av ett dokument, men du vill granska en utskrift innan övriga kopior skrivs ut.

Anger du jobbtypen “provutskrift” när du skriver ut flera kopior av ett dokument, skickas dokumentet till maskinen och första kopian skrivs ut direkt, men innan övriga kopior skrivs ut, måste du först godkänna detta på maskinen. På så sätt kan du välja att först granska en provutskrift utan att slösa på mer papper än nödvändigt, om du inte skulle vara nöjd.

Säker utskrift

Om du av konfidentialitets- eller sekretesskäl inte vill att vem som helst som kommer till skrivaren ska kunna hämta eller läsa ditt utskrivna dokument, kan du välja jobbtypen “Säker utskrift”.

Du får då vid utskrift möjlighet att välja ett eget användarid (max 8 tecken) och en egen kod/lösenord (4-8 siffror). Dokumentet skickas därefter till maskinen, men kommer inte att skrivas ut förrän du vid maskinen hämtat utskriften, genom att välja ditt valda användarid och utskrift och knappat in din egen valda kod på maskinen. Först därefter skrivs dokumentet ut.

Utskriftskö

Jobbtypen “Utskriftskö” lämpar sig för om du vill samla alla dina utskrifter till ett visst tillfälle. Du har kanske långt till maskinen, och vill istället för att hela tiden gå till maskinen för att hämta dina utskrifter, göra flera utskrifter av olika dokument eller från olika program under en förmiddag, och först därefter gå till maskinen för att på maskinen hämta och skriva ut dina utskrifter.

Utskriftskön töms varje dygn, så ej hämtade utskrifter som skrivits ut på detta sätt, rensas automatiskt om de inte hämtats under denna tid.

När du använder jobbtypen “Utskriftskö” får du möjligheten att ange ett filnamn för ditt utskriftsjobb. Detta namn gör det möjligt för dig att identifiera vilket utskriftsjobb det rör sig om när du senare befinner dig vid maskinen. Ange inte någon känslig uppgift i filnamnet, eftersom detta kan läsas av alla.

Lagrad utskrift

Jobbtypen “Lagrad utskrift” gör det möjligt för dig att lagra en viss typ av utskrift direkt på maskinen, så att du (eller någon annan) när som helst kan skriva ut det senare direkt på maskinen, utan att då behöva gå via en dator. Detta kan vara användbart om du eller din avdelning ofta skriver ut samma typ av identiska dokument, till exempel en viss sorts enkelt informationspapper eller pappersformulär.

Använder du detta alternativ får du ange ett eget användarid (upp till 8 tecken), ett filnamn för att beskriva dokumentet (detta visas på maskinen sedan), och, om du vill, en kod/lösenord (4-8 tecken) om du vill begränsa åtkomsten till dokumentet. Du kan utelämna en kod om du vill att alla vid maskinen ska kunna skriva ut detta dokument.

Kopiering

Fax

Maskinen kan skicka och ta emot fax, men de olika exemplaren av maskinen har olika faxnummer. Information om vilket faxnummer maskinen i din närhet har, finns på sidan skrivare.

Skicka fax från datorn

Det enklaste sättet att skicka fax är från datorn. Har du dokumentet du vill faxa på datorn redan, så kan du faxa iväg det genom att “skriva ut” det till en särskild faxdrivrutin. För de maskiner som har faxmöjlighet, finns det installerat en sådan så kallad faxdrivrutin som visas som en separat skrivare med “fax” i namnet. Följ instruktionerna för att lägga till en skrivare och välj att lägga till faxskrivaren, så har du sedan möjlighet att faxa från datorn. Du behöver endast göra detta en gång.

Därefter faxar du iväg ditt dokument genom att välja att “skriva ut” till faxskrivaren. Du får i samband med detta en fråga, där du måste ange mottagarens faxnummer. Glöm inte den extra nollan framför numret, om du faxar utanför universitetsväxeln.

FIXME

Skicka fax från maskinen

Maskinen är som standard inställd att faxa iväg enkelsidiga original. Om du vill faxa iväg dubbelsidiga dokument måste du ändra faxinställningen på maskinen till “2-sidig inläsning”.

Mottagna fax

Mottagna fax som inkommit skrivs automatiskt ut och hamnar i utskriftsfacket på maskinen.

Skanning

För att mata in sin e-postadress i maskinens adressbok gör man så här:

  1. Tryck på knappen för att skanna
  2. Tryck på “Prg. mott” på maskinens tryckkänsliga skärm
  3. Tryck på “Ändra”, skriv in din e-postadress och tryck på “OK”
  4. Skriv in det namn som ska visas och tryck “OK”
  5. Välj var namnet ska sparas, här kan man välja “Ofta Använda” eller välja att namnet ska sparas i t ex A-B (om man nu heter något på A eller B).

Papper

OH-film

Använd endast rätt sorts overheadfilm i maskinen. Fel sorts overheadfilm kan förstöra maskinen! Kontakta SoT om du är osäker.

Etiketter

Etiketter får ej användas i det manuella sidoinmatningsfacket. Skulle detta fack råka användas, viks etiketterna och fastnar i maskinen. Behöver du skriva ut etiketter, använd något av de andra facken istället.

Grovt papper

Om du behöver skriva ut eller kopiera på papper som väger 110 g/m² eller mer, ange pappersinställningen “Tjockt 3”. Denna inställning är förvisso långsam, men ger bäst utskriftsresultat på grovt papper.

Support

Kontakta SoT.

mpc4000.txt · Last modified: 2015-05-13 13:50 by cr