User Tools

Site Tools


mp161

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mp161 [2008-09-30 14:32] (current)
cr skapad
Line 1: Line 1:
 +====== Ricoh Aficio MP 161SPF ======
 +
 +{{mp161spf.gif}}
 +
 +Här nedan finns länkar till diverse instruktioner för multifunktionsenheten (färgkopiatorn/​färgskannern/​svartvita skrivaren/​faxen) Ricoh Aficio MP 161SPF.
 +
 +
 +===== Dokumentation =====
 +
 +  * {{mp161spf-copy-reference-sv.pdf|Användarhandbok kopiator}}
 +  * {{mp161spf-scanner-reference-sv.pdf|Användarhandbok skanner}}
 +  * {{mp161spf-printer-reference-sv.pdf|Användarhandbok skrivare}}
 +  * {{mp161spf-facsimile-reference-sv.pdf|Användarhandbok fax}}
 +  * {{mp161spf-general-settings-guide-sv.pdf|Användarhandbok för allmänna inställningar}}
 +  * {{mp161spf-troubleshooting-sv.pdf|Användarhandbok felsökning}}
 +  * {{mp161spf.pdf|Datablad}}
 +
 +
 +===== Enkelsidig utskrift =====
 +
 +Enheterna är förkonfigurerade att skriva ut dubbelsidigt som standard.
 +
 +
 +För att manuellt välja att istället skriva ut enkelsidigt,​ öppna "​Egenskaper"​ i utskriftsfönstret,​ klicka på fliken "​Slutbehandlare",​ och välj sedan alternativet "​Off"​ under "​Dubbelsidig utskrift"​. I bilden nedan illustreras vilket fält som ska ändras.
 +
 +{{mp161spf-duplex.png}}
 +
 +
 +
  
mp161.txt · Last modified: 2008-09-30 14:32 by cr