User Tools

Site Tools


mountkanslishares

Ansluta kansliets nätverksenheter

Bakgrund

Om du använder en av kansliets bärbara datorer, kan du under vissa omständigheter komma åt att arbeta med kansliets filmappar, däribland:

 • Din egen hemkatalog, H:
 • Mapparna under “Gemensam”, M:
 • Mappen “Transport”, T:

Förutsättningen är att du, i tur och ordning, har sett till att:

 1. Datorn är ansluten till Internet.
 2. Datorn har fått en ip-adress vid Lunds universitet, exempelvis genom att använda VPN.

Gör så här

Anslut nätverksenheter

 1. Verifiera först att datorn är ansluten till Internet och att du dessutom har kopplat upp den med VPN.
 2. Klicka sedan på “Start” → “Alla program” → “Nätverksenheter vid LTH Kansli” → “Anslut nätverksenheter”.

Viktigt

När du anslutit nätverksenheterna och sedan arbetar med dokument och mappar på nätverksenheterna, är det viktigt att du inte av misstag avbryter nätverksförbindelsen till Internet eller stoppar VPN-klienten. Om du ska avsluta ditt arbete, följ noggrannt och i tur och ordning instruktionerna nedan under Koppla från nätverksenheter.

Koppla från nätverksenheter

 1. Spara och stäng alla öppna dokument.
 2. Stäng även alla program, som exempelvis eventuella administrativa klienter och alla Office-program och filmappar.
 3. Klicka sedan på “Start” → “Alla program” → “Nätverksenheter vid LTH Kansli” → “Koppla från nätverksenheter”.
 4. Koppla ned VPN-klienten.
 5. Koppla ned Internet-förbindelsen vid behov.
 6. Stäng av datorn.

Om Internet-förbindelsen avbryts eller VPN-klienten av misstag kopplas ned medan nätverksenheterna fortfarande är anslutna, kan eventuella öppna dokument inte sparas, och du riskerar att förlora data. Följ därför alltid stegen ovan i tur och ordning.

Undvik att jobba med en instabil uppkoppling, Om du jobbar uppkopplad med VPN och dokument på kansliets server, är det viktigt att du använder en stabil och tillförlitlig Internetförbindelse. Annars riskerar du att vid en tillfällig nätverksstörning kopplas ned, och att osparade dokument och data går förlorade. Ett annat tips är såklart att vara noga med att spara ofta!

Frågor och svar

Jag får ett felmeddelande om att datorn inte har en ip-adress vid Lunds universitet, och därför inte kan ansluta nätverksenheterna?

Troligtvis är inte datorn ansluten via VPN:

 1. Se till att datorn är ansluten till Internet.
 2. Följ instruktionerna på sidan om VPN för att med hjälp av VPN-tjänsten ansluta datorn till Lunds universitets nätverk.
 3. Prova sedan att ansluta nätverksenheterna igen.

Jag får ett felmeddelande om att användaren guest inte kan ansluta nätverksenheterna?

Du måste vara inloggad på datorn med din egen personliga användaridentitet för att kunna ansluta nätverksenheterna.

Support

Hittar du inte svaret ovan? Behöver du mer hjälp? Kontakta LTH Support.

mountkanslishares.txt · Last modified: 2018-05-18 14:24 by cr