User Tools

Site Tools


molntjanster

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
molntjanster [2019-01-10 17:08]
cr [Jämförelse av molntjänster och konventionell fillagring]
molntjanster [2019-01-16 15:59] (current)
cr [Jämförelse av molntjänster och konventionell fillagring]
Line 13: Line 13:
 ^ Tjänst ^ Lagring sker... ​ ^ Utrymme ​                                                 ^ Kostnad ​                   ^ Målgrupp ​                                                               ^ Redigerings-möjlighet i webbläsaren ​ ^ Backup ​                     ^ Versions-hantering ​          ^ Får användas till [[personuppgifter|person-uppgifter]] ​ ^ Får användas till [[skyddsvärd information]] ​ ^ ^ Tjänst ^ Lagring sker... ​ ^ Utrymme ​                                                 ^ Kostnad ​                   ^ Målgrupp ​                                                               ^ Redigerings-möjlighet i webbläsaren ​ ^ Backup ​                     ^ Versions-hantering ​          ^ Får användas till [[personuppgifter|person-uppgifter]] ​ ^ Får användas till [[skyddsvärd information]] ​ ^
 | [[utforskaren|Filserver på kansliet eller din institution]] | Inom LU | 50 GB som standard((Varierar beroende på institution.)) ​ | Gratis ​                    | Anställda vid kansliet / institutionen ​                                 | Nej                                  | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​            | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​                   | | [[utforskaren|Filserver på kansliet eller din institution]] | Inom LU | 50 GB som standard((Varierar beroende på institution.)) ​ | Gratis ​                    | Anställda vid kansliet / institutionen ​                                 | Nej                                  | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​            | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​                   |
-| [[SharePoint|SharePoint (för LU)]]                | Inom LU |                                                         | Gratis ​                    | Anställda vid LU                                                        |                                      | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ |                             | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​            | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​                   |+| [[SharePoint|SharePoint (för LU)]]                | Inom LU |                                                         | Gratis ​                    | Anställda ​vid LU, studenter ​vid LU                                                        |                                      | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ |                             | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​            | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​                   ​
 +| [[Office 365]] / [[OneDrive]] (för LU)  | Hos leverantören någonstans i "​molnet"​ | 1000 GB                                                  | Gratis ​                    | Anställda vid LU, studenter vid LU                                                        | Ja                                   | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​            | <WRAP danger> ​ Nej  </​WRAP> ​                  |
 | [[box|LU Box]]                               | Hos leverantören någonstans i "​molnet"​ | 20 GB som standard ​                                      | Gratis | Anställda vid LU, anställda vid andra svenska lärosäten inom [[SUNET]] ​ | Nej                                  | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​            | <WRAP danger> ​ Nej  </​WRAP> ​                  | | [[box|LU Box]]                               | Hos leverantören någonstans i "​molnet"​ | 20 GB som standard ​                                      | Gratis | Anställda vid LU, anställda vid andra svenska lärosäten inom [[SUNET]] ​ | Nej                                  | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​            | <WRAP danger> ​ Nej  </​WRAP> ​                  |
-| [[Office 365]] / [[OneDrive]] (för LU)  | Hos leverantören någonstans i "​molnet"​ | 1000 GB                                                  | Gratis ​                    | Anställda vid LU                                                        | Ja                                   | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​            | <WRAP danger> ​ Nej  </​WRAP> ​                  | 
 | Google Docs / Google Drive (för LU)                  | Hos leverantören någonstans i "​molnet"​ |                                                          | Gratis ​                    | Studenter vid LU                                                        |                                      |                             ​| ​                            | <WRAP danger> ​ Nej  </​WRAP> ​           | <WRAP danger> ​ Nej  </​WRAP> ​                  | | Google Docs / Google Drive (för LU)                  | Hos leverantören någonstans i "​molnet"​ |                                                          | Gratis ​                    | Studenter vid LU                                                        |                                      |                             ​| ​                            | <WRAP danger> ​ Nej  </​WRAP> ​           | <WRAP danger> ​ Nej  </​WRAP> ​                  |
 | [[Dropbox]] ​                                 | Hos leverantören någonstans i "​molnet"​ |                                                          | Gratis ​                    ​| ​                                                                        ​| ​                                     |                             ​| ​                            | <WRAP danger> ​ Nej  </​WRAP> ​           | <WRAP danger> ​ Nej  </​WRAP> ​                  | | [[Dropbox]] ​                                 | Hos leverantören någonstans i "​molnet"​ |                                                          | Gratis ​                    ​| ​                                                                        ​| ​                                     |                             ​| ​                            | <WRAP danger> ​ Nej  </​WRAP> ​           | <WRAP danger> ​ Nej  </​WRAP> ​                  |
molntjanster.txt · Last modified: 2019-01-16 15:59 by cr