User Tools

Site Tools


molntjanster

This is an old revision of the document!


Molntjänster

En jämförelse av olika molntjänster för lagring och samarbete kring dokument, och andra konventionella metoder för lagring av dokument.

Tjänst Utrymme Kostnad Målgrupp Redigerings-möjlighet i webbläsaren Backup Versionshantering Får användas till personuppgifter Får användas till skyddsvärd information
Filserver på kansliet eller din institution 50 GB som standard1) Gratis Anställda vid kansliet / institutionen Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

LU SharePoint Gratis Anställda vid LU

Ja

Ja

Ja

LU Box 20 GB som standard Ca 100 kr/anställd och år Anställda vid LU, anställda vid andra svenska lärosäten inom SUNET Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

LU Office 365 / OneDrive 1000 GB Gratis Anställda vid LU Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Google Docs / Google Drive Gratis Studenter vid LU

Nej

Nej

Dropbox Gratis

Nej

Nej

iCloud Gratis

Nej

Nej

1)
Varierar beroende på institution.
molntjanster.1432113732.txt.gz · Last modified: 2015-05-20 11:22 by cr