User Tools

Site Tools


molntjanster

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
molntjanster [2015-07-03 16:01]
cr
molntjanster [2019-01-10 17:08]
cr [Jämförelse av molntjänster och konventionell fillagring]
Line 14: Line 14:
 | [[utforskaren|Filserver på kansliet eller din institution]] | Inom LU | 50 GB som standard((Varierar beroende på institution.)) ​ | Gratis ​                    | Anställda vid kansliet / institutionen ​                                 | Nej                                  | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​            | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​                   | | [[utforskaren|Filserver på kansliet eller din institution]] | Inom LU | 50 GB som standard((Varierar beroende på institution.)) ​ | Gratis ​                    | Anställda vid kansliet / institutionen ​                                 | Nej                                  | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​            | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​                   |
 | [[SharePoint|SharePoint (för LU)]]                | Inom LU |                                                         | Gratis ​                    | Anställda vid LU                                                        |                                      | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ |                             | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​            | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​                   | | [[SharePoint|SharePoint (för LU)]]                | Inom LU |                                                         | Gratis ​                    | Anställda vid LU                                                        |                                      | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ |                             | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​            | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​                   |
-| [[box|LU Box]]                               | Hos leverantören någonstans i "​molnet"​ | 20 GB som standard ​                                      ​| ​Ca 100 kr/​anställd och år  ​| Anställda vid LU, anställda vid andra svenska lärosäten inom [[SUNET]] ​ | Nej                                  | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​            | <WRAP danger> ​ Nej  </​WRAP> ​                  |+| [[box|LU Box]]                               | Hos leverantören någonstans i "​molnet"​ | 20 GB som standard ​                                      ​| ​Gratis ​| Anställda vid LU, anställda vid andra svenska lärosäten inom [[SUNET]] ​ | Nej                                  | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​            | <WRAP danger> ​ Nej  </​WRAP> ​                  |
 | [[Office 365]] / [[OneDrive]] (för LU)  | Hos leverantören någonstans i "​molnet"​ | 1000 GB                                                  | Gratis ​                    | Anställda vid LU                                                        | Ja                                   | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​            | <WRAP danger> ​ Nej  </​WRAP> ​                  | | [[Office 365]] / [[OneDrive]] (för LU)  | Hos leverantören någonstans i "​molnet"​ | 1000 GB                                                  | Gratis ​                    | Anställda vid LU                                                        | Ja                                   | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​ | <WRAP safety> ​ Ja  </​WRAP> ​            | <WRAP danger> ​ Nej  </​WRAP> ​                  |
 | Google Docs / Google Drive (för LU)                  | Hos leverantören någonstans i "​molnet"​ |                                                          | Gratis ​                    | Studenter vid LU                                                        |                                      |                             ​| ​                            | <WRAP danger> ​ Nej  </​WRAP> ​           | <WRAP danger> ​ Nej  </​WRAP> ​                  | | Google Docs / Google Drive (för LU)                  | Hos leverantören någonstans i "​molnet"​ |                                                          | Gratis ​                    | Studenter vid LU                                                        |                                      |                             ​| ​                            | <WRAP danger> ​ Nej  </​WRAP> ​           | <WRAP danger> ​ Nej  </​WRAP> ​                  |
Line 20: Line 20:
 | iCloud ​                                      | Hos leverantören någonstans i "​molnet"​ |                                                          | Gratis ​                    ​| ​                                                                        ​| ​                                     |                             ​| ​                            | <WRAP danger> ​ Nej  </​WRAP> ​           | <WRAP danger> ​ Nej  </​WRAP> ​                  | | iCloud ​                                      | Hos leverantören någonstans i "​molnet"​ |                                                          | Gratis ​                    ​| ​                                                                        ​| ​                                     |                             ​| ​                            | <WRAP danger> ​ Nej  </​WRAP> ​           | <WRAP danger> ​ Nej  </​WRAP> ​                  |
  
 +
 +===== Mer information =====
 +
 +  * https://​www.ldc.lu.se/​tjanster/​it-sakerhet/​molntjanster
 +
 +==== Läsvärt ====
 +
 +  * https://​computersweden.idg.se/​2.2683/​1.710293/​utlandska-moln-data
  
molntjanster.txt · Last modified: 2019-01-16 15:59 by cr