User Tools

Site Tools


molntjanster

This page in English

Molntjänster

Med begreppet “molntjänster” avses normalt tjänster som liknar det vi är vana vid från användning av en lokal dator, både när det gäller redigering och lagring av dokument, men där lagring och bearbetning av data i själva verket sker hos en extern leverantör, någonstans på Internet men ointressant var rent fysiskt. Därav “molnet”.

Jämförelse av molntjänster och konventionell fillagring

En jämförelse av olika molntjänster för lagring och samarbete kring dokument, och andra konventionella metoder för lagring av dokument.

Tjänst Lagring sker… Utrymme Kostnad Målgrupp Redigerings-möjlighet i webbläsaren Backup Versions-hantering Får användas till person-uppgifter Får användas till skyddsvärd information
Filserver på kansliet eller din institution Inom LU 50 GB som standard1) Gratis Anställda vid kansliet / institutionen Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

SharePoint (för LU) Inom LU Gratis Anställda vid LU, studenter vid LU

Ja

Ja

Ja

Office 365 / OneDrive (för LU) Hos leverantören någonstans i “molnet” 1000 GB Gratis Anställda vid LU, studenter vid LU Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

LU Box Hos leverantören någonstans i “molnet” 20 GB som standard Gratis Anställda vid LU, anställda vid andra svenska lärosäten inom SUNET Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Google Docs / Google Drive (för LU) Hos leverantören någonstans i “molnet” Gratis Studenter vid LU

Nej

Nej

Dropbox Hos leverantören någonstans i “molnet” Gratis

Nej

Nej

iCloud Hos leverantören någonstans i “molnet” Gratis

Nej

Nej

Mer information

Läsvärt

1)
Varierar beroende på institution.
molntjanster.txt · Last modified: 2019-01-16 15:59 by cr