User Tools

Site Tools


mobiltelefon

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
mobiltelefon [2016-05-23 11:44]
cr [Mobil anknytning]
mobiltelefon [2018-05-18 14:24] (current)
cr
Line 15: Line 15:
 ===== Viktigt ===== ===== Viktigt =====
  
-Har du en mobiltelefonmodell med funktionen Exchange ActiveSync är det viktigt att du **stänger av denna funktion** när du befinner dig i utlandet. Exchange ActiveSync, som används för att kontrollera e-post med jämna mellanrum, genererar datatrafik, och datatrafik i utlandet kan bli en dyr historia. Kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]] i förväg om du behöver hjälp med att stänga av detta.+Har du en mobiltelefonmodell med funktionen Exchange ActiveSync är det viktigt att du **stänger av denna funktion** när du befinner dig i utlandet. Exchange ActiveSync, som används för att kontrollera e-post med jämna mellanrum, genererar datatrafik, och datatrafik i utlandet kan bli en dyr historia. Kontakta [[LTH Support]] i förväg om du behöver hjälp med att stänga av detta.
  
 ==== Skärmlås ==== ==== Skärmlås ====
mobiltelefon.1463996686.txt.gz · Last modified: 2016-05-23 11:44 by cr