User Tools

Site Tools


mobiltelefon

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mobiltelefon [2016-05-23 11:43]
cr [Skärmlås]
mobiltelefon [2018-05-18 14:24] (current)
cr
Line 8: Line 8:
 ===== Mobil anknytning ===== ===== Mobil anknytning =====
  
-På [[kansli|LTH:​s kansli]] kopplas normalt även mobiltelefonabonnemanget till tjänsten [[mobil anknytning]],​ så att du kan ringa internsamtal med mobiltelefonen. Mobiltelefonen fungerar då även som en förlängning av din stationära telefon, dvs du kan svara antingen i den stationära telefonen eller mobiltelefonen,​ och när som helst växla mellan dessa.+På [[kansli|LTH:​s kansli]] ​och flera andra enheter inom LU kopplas normalt även mobiltelefonabonnemanget till tjänsten [[mobil anknytning]],​ så att du kan ringa internsamtal med mobiltelefonen. Mobiltelefonen fungerar då även som en förlängning av din stationära telefon, dvs du kan svara antingen i den stationära telefonen eller mobiltelefonen,​ och när som helst växla mellan dessa.
  
  
Line 15: Line 15:
 ===== Viktigt ===== ===== Viktigt =====
  
-Har du en mobiltelefonmodell med funktionen Exchange ActiveSync är det viktigt att du **stänger av denna funktion** när du befinner dig i utlandet. Exchange ActiveSync, som används för att kontrollera e-post med jämna mellanrum, genererar datatrafik, och datatrafik i utlandet kan bli en dyr historia. Kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]] i förväg om du behöver hjälp med att stänga av detta.+Har du en mobiltelefonmodell med funktionen Exchange ActiveSync är det viktigt att du **stänger av denna funktion** när du befinner dig i utlandet. Exchange ActiveSync, som används för att kontrollera e-post med jämna mellanrum, genererar datatrafik, och datatrafik i utlandet kan bli en dyr historia. Kontakta [[LTH Support]] i förväg om du behöver hjälp med att stänga av detta.
  
 ==== Skärmlås ==== ==== Skärmlås ====
mobiltelefon.1463996616.txt.gz · Last modified: 2016-05-23 11:43 by cr