User Tools

Site Tools


mobiltelefon

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mobiltelefon [2016-05-23 11:40]
cr [Jag vill läsa min e-post i mobilen]
mobiltelefon [2018-05-18 14:24] (current)
cr
Line 8: Line 8:
 ===== Mobil anknytning ===== ===== Mobil anknytning =====
  
-Har du din hemvist i Kårhuset eller Studiecentrum ​kopplas normalt även mobiltelefonabonnemanget till tjänsten [[mobil anknytning]],​ så att du kan ringa internsamtal med mobiltelefonen. ​Dessa hus har ip-telefoni och mobiltelefonen ​fungerar då även som en förlängning av din stationära telefon, dvs du kan svara antingen i den stationära telefonen eller mobiltelefonen,​ och när som helst växla mellan dessa+På [[kansli|LTH:​s kansli]] och flera andra enheter inom LU kopplas normalt även mobiltelefonabonnemanget till tjänsten [[mobil anknytning]],​ så att du kan ringa internsamtal med mobiltelefonen. ​Mobiltelefonen ​fungerar då även som en förlängning av din stationära telefon, dvs du kan svara antingen i den stationära telefonen eller mobiltelefonen,​ och när som helst växla mellan dessa.
- +
-I övriga hus fungerar telefonin tyvärr inte likadant, vilket i praktiken innebär att du få uttryckligen be om mobil anknytning om du vill ha det. Mobiltelefonen kommer i dessa fall helt att ersätta din stationära telefon.+
  
  
Line 17: Line 15:
 ===== Viktigt ===== ===== Viktigt =====
  
-Har du en mobiltelefonmodell med funktionen Exchange ActiveSync är det viktigt att du **stänger av denna funktion** när du befinner dig i utlandet. Exchange ActiveSync, som används för att kontrollera e-post med jämna mellanrum, genererar datatrafik, och datatrafik i utlandet kan bli en dyr historia. Kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]] i förväg om du behöver hjälp med att stänga av detta.+Har du en mobiltelefonmodell med funktionen Exchange ActiveSync är det viktigt att du **stänger av denna funktion** när du befinner dig i utlandet. Exchange ActiveSync, som används för att kontrollera e-post med jämna mellanrum, genererar datatrafik, och datatrafik i utlandet kan bli en dyr historia. Kontakta [[LTH Support]] i förväg om du behöver hjälp med att stänga av detta.
  
 ==== Skärmlås ==== ==== Skärmlås ====
-Aktivera alltid skärmlås på din telefon. Ett skärmlås gör i princip en stulen telefon omöjlig att sälja vidare. Se sidan för ditt mobilsystem,​ Android, Windows Phone eller iOS, för instruktioner för hur det görs.+Aktivera alltid skärmlås på din telefon. Ett skärmlås gör i princip en stulen telefon omöjlig att sälja vidare. Se sidan för ditt mobilsystem, ​[[Android]][[Windows Phone]] eller [[iPhone|iOS]], för instruktioner för hur det görs.
  
  
Line 30: Line 28:
  
 ===== Modeller ===== ===== Modeller =====
-  * [[Android]] ​Modeller: [[https://​support.lth.se/​_media/​motoxplay_gsg_sv_68018150010a.pdf|Motorola Moto X Play]] och [[https://​support.lth.se/​_media/​motog_gsg_sv_68018139012a.pdf|Motorola Moto G 3 Gen]] +  * [[Android]]:​ [[https://​support.lth.se/​_media/​motoxplay_gsg_sv_68018150010a.pdf|Motorola Moto X Play]] och [[https://​support.lth.se/​_media/​motog_gsg_sv_68018139012a.pdf|Motorola Moto G 3 Gen]] 
   * [[Windows Phone]] -- //Ett flertal modeller. Kan bl a heta Nokia Lumia 710 eller Lumia 800.//   * [[Windows Phone]] -- //Ett flertal modeller. Kan bl a heta Nokia Lumia 710 eller Lumia 800.//
   * [[iPhone]] -- //4GS//   * [[iPhone]] -- //4GS//
Line 61: Line 59:
  
  
-====  Jag vill läsa min e-post i mobilen. Hur ordnar ​jag det? ====+====  Jag vill läsa min e-post i mobilen. Hur kan jag göra det? ====
 Se sidan för [[android|Android-mobiler]] eller [[Windows Phone]]. Se sidan för [[android|Android-mobiler]] eller [[Windows Phone]].
  
mobiltelefon.1463996431.txt.gz · Last modified: 2016-05-23 11:40 by cr