User Tools

Site Tools


mobiltelefon

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mobiltelefon [2015-05-19 12:36]
cr
mobiltelefon [2018-05-18 14:24]
cr
Line 8: Line 8:
 ===== Mobil anknytning ===== ===== Mobil anknytning =====
  
-Har du din hemvist i Kårhuset eller Studiecentrum ​kopplas normalt även mobiltelefonabonnemanget till tjänsten [[mobil anknytning]],​ så att du kan ringa internsamtal med mobiltelefonen. ​Dessa hus har ip-telefoni och mobiltelefonen ​fungerar då även som en förlängning av din stationära telefon, dvs du kan svara antingen i den stationära telefonen eller mobiltelefonen,​ och när som helst växla mellan dessa+På [[kansli|LTH:​s kansli]] och flera andra enheter inom LU kopplas normalt även mobiltelefonabonnemanget till tjänsten [[mobil anknytning]],​ så att du kan ringa internsamtal med mobiltelefonen. ​Mobiltelefonen ​fungerar då även som en förlängning av din stationära telefon, dvs du kan svara antingen i den stationära telefonen eller mobiltelefonen,​ och när som helst växla mellan dessa.
- +
-I övriga hus fungerar telefonin tyvärr inte likadant, vilket i praktiken innebär att du få uttryckligen be om mobil anknytning om du vill ha det. Mobiltelefonen kommer i dessa fall helt att ersätta din stationära telefon.+
  
  
Line 17: Line 15:
 ===== Viktigt ===== ===== Viktigt =====
  
-Har du en mobiltelefonmodell med funktionen ​[[Exchange ActiveSync]] är det viktigt att du **stänger av denna funktion** när du befinner dig i utlandet. Exchange ActiveSync, som används för att kontrollera e-post med jämna mellanrum, genererar datatrafik, och datatrafik i utlandet kan bli en dyr historia. Kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]] i förväg om du behöver hjälp med att stänga av detta.+Har du en mobiltelefonmodell med funktionen Exchange ActiveSync är det viktigt att du **stänger av denna funktion** när du befinner dig i utlandet. Exchange ActiveSync, som används för att kontrollera e-post med jämna mellanrum, genererar datatrafik, och datatrafik i utlandet kan bli en dyr historia. Kontakta [[LTH Support]] i förväg om du behöver hjälp med att stänga av detta
 + 
 +==== Skärmlås ==== 
 +Aktivera alltid skärmlås på din telefon. Ett skärmlås gör i princip en stulen telefon omöjlig att sälja vidare. Se sidan för ditt mobilsystem,​ [[Android]],​ [[Windows Phone]] eller [[iPhone|iOS]],​ för instruktioner för hur det görs.
  
  
Line 27: Line 28:
  
 ===== Modeller ===== ===== Modeller =====
- +  ​* [[Android]]: [[https://​support.lth.se/​_media/​motoxplay_gsg_sv_68018150010a.pdf|Motorola Moto X Play]] och [[https://​support.lth.se/​_media/​motog_gsg_sv_68018139012a.pdf|Motorola Moto G 3 Gen]]  
-  ​* [[x10mini|Sony Ericsson Xperia X10 mini]] +  * [[Windows Phone]] ​-- //Ett flertal modeller. Kan bl a heta Nokia Lumia 710 eller Lumia 800.// 
-  * [[Windows Phone|Windows Phone.]] //Ett flertal modeller. Kan bl a heta Nokia Lumia 710 eller Lumia 800// +  * [[iPhone]] ​-- //4GS//
-  * [[iPhone|iPhone.]] //4GS//+
  
  
Line 41: Line 41:
  
  
- 
-==== Vilka mobiltelefoner finns det att välja mellan? ==== 
- 
-Standardtelefonen för tillfället är [[Lumia 800|Nokia Lumia 800]]. Även [[iPhone|Apple iPhone]] förekommer. Kontakta [[SoT]] om du har fler frågor om mobiltelefonmodeller. 
  
  
Line 50: Line 46:
 ==== Jag har fått en mobiltelefon i tjänsten. Kan jag använda den för privatsamtal?​ ==== ==== Jag har fått en mobiltelefon i tjänsten. Kan jag använda den för privatsamtal?​ ====
  
-Det finns en möjlighet att beställa tjänsten //​fakturadelning//,​ som gör att man med vissa begränsningar kan använda tjänstemobiltelefonen privat. Se http://​www.ldc.lu.se/​tjaenster/​telefoni/​mobiltelefoni/​fakturadelning/​. Observera att följande gäller för fakturadelning med tjänstetelefon:​+Det finns en möjlighet att beställa tjänsten //​fakturadelning//,​ som gör att man med vissa begränsningar kan använda tjänstemobiltelefonen privat. Se http://​www.ldc.lu.se/​tjanster/​telefoni/​mobiltelefoni/​fakturadelning/​. Observera att följande gäller för fakturadelning med tjänstetelefon:​
  
   * Privata SMS kan ej skickas.   * Privata SMS kan ej skickas.
Line 63: Line 59:
  
  
-====  Jag vill synkronisera ​min mobiltelefon med Outlook. ====+====  Jag vill läsa min e-post i mobilenHur kan jag göra det? ==== 
 +Se sidan för [[android|Android-mobiler]] eller [[Windows Phone]].
  
 På [[LU Support]] finns omfattande guider för hur  man läser [[e-post]] i mobilen för några vanliga modeller, bl a [[iPhone]]. Se "​[[https://​support.comaround.se/​content/​group/​title.aspx?​groupID=4242|Konfigurera min mailklient]]"​. Tyvärr finns inte inställningar för [[Windows Phone]] där. På [[LU Support]] finns omfattande guider för hur  man läser [[e-post]] i mobilen för några vanliga modeller, bl a [[iPhone]]. Se "​[[https://​support.comaround.se/​content/​group/​title.aspx?​groupID=4242|Konfigurera min mailklient]]"​. Tyvärr finns inte inställningar för [[Windows Phone]] där.
- 
-Synkronisering via kabel med datorn är tyvärr inte möjlig, av tekniska skäl. Har du behov av synkronisering utav exempelvis kalender eller kontakter med Outlook, rekommenderas lösningen att du får en mobiltelefon som kan prata direkt med vår server (stöder [[Exchange ActiveSync]]). Kontakta [[SoT]] om du är intresserad. 
  
 Detta är dock förenat med ett krav, och det är att du [[outlook-dela-kalender|delar din Outlook-kalender med andra]], så att andra kan komma åt att läsa din kalender. [[[[outlook-dela-kalender|Läs mer om detta här]]. Detta är dock förenat med ett krav, och det är att du [[outlook-dela-kalender|delar din Outlook-kalender med andra]], så att andra kan komma åt att läsa din kalender. [[[[outlook-dela-kalender|Läs mer om detta här]].
- 
- 
-==== Jag har en privat mobiltelefon. Kan ni hjälpa mig att koppla in den till datorn? ==== 
- 
-Vi har tyvärr inte möjlighet att supporta privata mobiltelefoner. 
- 
mobiltelefon.txt · Last modified: 2018-05-18 14:24 by cr