User Tools

Site Tools


mobiltelefon

Mobiltelefoner

Bakgrund

Om du har behov av mobiltelefon i tjänsten kan detta i allmänhet ordnas. Först krävs dock att verksamhetsansvarige på din avdelning godkänner detta. Kontakta sedan SoT så ordnar de det praktiska med mobiltelefonabonnemang och mobiltelefon.

Mobil anknytning

LTH:s kansli och flera andra enheter inom LU kopplas normalt även mobiltelefonabonnemanget till tjänsten mobil anknytning, så att du kan ringa internsamtal med mobiltelefonen. Mobiltelefonen fungerar då även som en förlängning av din stationära telefon, dvs du kan svara antingen i den stationära telefonen eller mobiltelefonen, och när som helst växla mellan dessa.

Viktigt

Har du en mobiltelefonmodell med funktionen Exchange ActiveSync är det viktigt att du stänger av denna funktion när du befinner dig i utlandet. Exchange ActiveSync, som används för att kontrollera e-post med jämna mellanrum, genererar datatrafik, och datatrafik i utlandet kan bli en dyr historia. Kontakta LTH Support i förväg om du behöver hjälp med att stänga av detta.

Skärmlås

Aktivera alltid skärmlås på din telefon. Ett skärmlås gör i princip en stulen telefon omöjlig att sälja vidare. Se sidan för ditt mobilsystem, Android, Windows Phone eller iOS, för instruktioner för hur det görs.

Modeller

Frågor och svar

Jag har fått en mobiltelefon i tjänsten. Kan jag använda den för privatsamtal?

Det finns en möjlighet att beställa tjänsten fakturadelning, som gör att man med vissa begränsningar kan använda tjänstemobiltelefonen privat. Se http://www.ldc.lu.se/tjanster/telefoni/mobiltelefoni/fakturadelning/. Observera att följande gäller för fakturadelning med tjänstetelefon:

  • Privata SMS kan ej skickas.
  • Privatsamtal kan ej ringas från utlandet.
  • Har du mobil anknytning kommer som vanligt vid utgående samtal din fasta anknytning stå som uppringande telefonnummer i nummerpresentationen hos den uppringde, och alltså ej ditt mobilnummer. Detta går ej att ändra.

Kontakta LDC för beställning av tjänsten fakturadelning. Kontakta SoT om du har fler frågor om hur tjänsten fungerar.

Jag vill läsa min e-post i mobilen. Hur kan jag göra det?

Se sidan för Android-mobiler eller Windows Phone.

LU Support finns omfattande guider för hur man läser e-post i mobilen för några vanliga modeller, bl a iPhone. Se “Konfigurera min mailklient”. Tyvärr finns inte inställningar för Windows Phone där.

Detta är dock förenat med ett krav, och det är att du delar din Outlook-kalender med andra, så att andra kan komma åt att läsa din kalender. Läs mer om detta här.

mobiltelefon.txt · Last modified: 2018-05-18 14:24 by cr