User Tools

Site Tools


mobil_anknytning

This is an old revision of the document!


Mobil anknytning

Bakgrund

För dig som har mobiltelefon i tjänsten och en fast ip-telefon finns möjligheten att använda tjänsten mobil anknytning. Denna tjänst innebär att din mobiltelefon fungerar i stort sett som en förlängning av din fasta telefon. Det går att ringa interna anknytningar från mobiltelefonen, och inkommande samtal ringer i både den fasta telefonen och mobiltelefonen, och du kan när som helst välja att flytta över pågående samtal mellan dessa.

Beställning av tjänsten

Hus som har ip-telefoni

Har du både ip-telefon och mobiltelefon i tjänsten ordnar vi normalt tjänsten mobil anknytning till dig, utan att du behöver be om det. Om du har texten “EC500” nere till höger i displayen på din fasta ip-telefon, har du redan fått tjänsten. Har du inte tjänsten, eller fungerar den inte, kontakta oss enligt “Support” nedan.

Hus som inte har ip-telefoni

Har du ditt rum i ett hus som inte har ip-telefoni, fungerar dock bara vissa delar av tjänsten mobil anknytning, och du måste då uttryckligen be om att få denna tjänst. I praktiken innebär det att i dessa hus kan du antingen ha en fast telefon, eller en mobiltelefon med mobil anknytning, men tyvärr inte både och. Önskar du tjänsten i ett sådant hus, måste du därför explicit be om den. Se “Support” nedan.

Viktigt

Har du mobil anknytning aktiverad, be kolleger att i första hand ringa dig på din interna anknytning, istället för direkt till mobiltelefonnumret. I praktiken blir det då ingen skillnad, eftersom du fortfarande själv kan välja att svara på mobiltelefonen om du inte har möjlighet att svara på den fasta telefonen, men debiteringsmässigt blir det däremot en stor skillnad. Interna samtal (dvs samtal till en anknytning inom universitetet) är gratis, men samtal till ett mobiltelefonnummer kostar pengar.

Be därför andra att använda ditt anknytningsnummer i första hand, istället för ditt mobiltelefonnummer. Be att få dina uppgifter i LUCAT uppdaterade så att ditt vanliga anknytningsnummer står både i fälten för anknytning och i fältet för mobiltelefon. Ändra även uppgifterna om telefonnummer i din e-postsignatur om du använder en sådan, och kom ihåg att uppdatera uppgifterna om telefonnummer på ditt visitkort nästa gång du beställer nya visitkort.

Så här gör du

Instruktionerna nedan förutsätter att du redan har tjänsten mobil anknytning.

Aktivera tjänsten

Är fältet “EC500” nere till höger i displayen på din ip-telefon gråmarkerat är tjänsten aktiverad. Om fältet inte är gråmarkerat, tryck på knappen bredvid för att aktivera tjänsten.

Testa tjänsten

När tjänsten är aktiverad, testa att ringa till din anknytning från någon annans telefon. När tjänsten fungerar ska det först börja ringa i din fasta telefon, för att sedan efter ett par signaler även börja ringa i din mobiltelefon. Du kan välja att svara antingen i din fasta telefon eller i mobiltelefonen.

Om tjänsten inte är aktiverad, dvs fältet “EC500” på den fasta telefonen inte är gråmarkerat, kommer det bara att ringa i din fasta telefon.

Ringa från mobiltelefonen

Har du mobil anknytning måste du tänka på att mobiltelefonen fungerar som en fast, intern telefon när du ringer. Det innebär att du kan ringa genom att bara slå anknytningsnumret, men ska du ringa externa nummer måste du lägga till en nolla framför.

Tips: Lagra alla telefonnumren i din mobiltelefon som fullständiga telefonnummer med plustecken och landskoden framför, exempelvis +46462229000 (plustecken, landskod 46, riktnummer (0)46, prefix 22 och anknytningsnumret, i detta fall 29000). Anger du alla telefonummer på detta fullständiga sätt kan du då använda dem både för att ringa internt inom universitetet och för att ringa till externa nummer, och du kan då även använda de lagrade numren i utlandet utan att behöva göra någon förändring.

När du ringer från din mobiltelefon i Sverige, kommer mottagaren att få ditt anknytningsnummer istället för mobiltelefonnumret presenterat i sin nummerpresentatör.

Frågor och svar

Var fungerar mobil anknytning?

Mobil anknytning är en tjänst som är knuten till ditt mobiltelefonabonnemang. Det fungerar alltså i hela Sverige, dvs din mobiltelefon fungerar som en intern universitetsanknytning i hela Sverige.

Befinner du dig däremot i utlandet fungerar däremot tjänsten inte. Din mobiltelefon fungerar då som en vanlig mobiltelefon i utlandet, till ordinarie mobiltelefonitaxa för utlandet.

Support

Har du frågor om beställning eller aktivering av tjänsten mobil anknytning, kontakta Jan-Åke.

Gäller det däremot handhavande av tjänsten, kontakta ServiceDesk på LDC.

mobil_anknytning.1197386062.txt.gz · Last modified: 2007-12-11 16:14 by cr