User Tools

Site Tools


mobil_anknytning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mobil_anknytning [2008-09-23 10:10]
cr
mobil_anknytning [2015-01-29 11:28]
cr
Line 9: Line 9:
 ===== Dokumentation ===== ===== Dokumentation =====
  
-  * [[http://​www.ldc.lu.se/​images/​OOiS/​images_LDC/​Telefoni/​Anv_guide_till_mob_ankn.pdf|Användarguide för mobil anknytning (PDF)]] +  * {{telefoni_guide_for_mobil_ank.pdf|Manual - Mobil Anknytning}}
  
 +Senaste version finns även på http://​www.ldc.lu.se/​tjanster/​telefoni/​manualer/​.
  
  
Line 83: Line 83:
  
  
-==== När jag ringer någon ​på min mobiltelefon,​ så visas min anknytning hos den jag ringer upp. Kan jag ändra detta så att det istället är mitt mobilnummer som visas? ====+ 
 +==== När jag ringer någon ​från min mobiltelefon,​ så visas min anknytning hos den jag ringer upp. Kan jag ändra detta så att det istället är mitt mobilnummer som visas? ====
  
 Svaret är tyvärr nej. Tjänsten mobil anknytning är avsedd att så långt det är möjligt göra att det inte ska spela någon roll om ett samtal rings eller besvaras på din fasta telefon eller mobiltelefon. Även om ett samtal rings eller besvaras på mobiltelefonen,​ ska det upplevas på motsvarande sätt som om det skedde från den fasta telefonen. Därför är det också alltid din anknytning som visas på nummerpresentatören hos den du ringer upp, oavsett om du ringer från den fasta telefonen eller mobiltelefonen. Detta går ej att ändra. Svaret är tyvärr nej. Tjänsten mobil anknytning är avsedd att så långt det är möjligt göra att det inte ska spela någon roll om ett samtal rings eller besvaras på din fasta telefon eller mobiltelefon. Även om ett samtal rings eller besvaras på mobiltelefonen,​ ska det upplevas på motsvarande sätt som om det skedde från den fasta telefonen. Därför är det också alltid din anknytning som visas på nummerpresentatören hos den du ringer upp, oavsett om du ringer från den fasta telefonen eller mobiltelefonen. Detta går ej att ändra.
Line 90: Line 91:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Har du frågor om beställning eller aktivering av tjänsten mobil anknytning, kontakta [[intendenturen]].+Har du frågor om beställning eller aktivering av tjänsten mobil anknytning, kontakta [[SoT]].
  
 Gäller det däremot handhavande av tjänsten, kontakta [[ServiceDesk]] på LDC. Gäller det däremot handhavande av tjänsten, kontakta [[ServiceDesk]] på LDC.
  
  
mobil_anknytning.txt · Last modified: 2015-01-29 11:28 by cr