User Tools

Site Tools


mobil_anknytning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mobil_anknytning [2008-07-18 14:36]
cr
mobil_anknytning [2015-01-29 11:28]
cr
Line 5: Line 5:
  
 För dig som har [[mobiltelefon|mobiltelefon i tjänsten]] och en fast [[ip-telefon]] finns möjligheten att använda tjänsten //mobil anknytning//​. Denna tjänst innebär att din mobiltelefon fungerar i stort sett som en förlängning av din fasta telefon. Det går att ringa interna anknytningar från mobiltelefonen,​ och inkommande samtal ringer i både den fasta telefonen och mobiltelefonen,​ och du kan när som helst välja att flytta över pågående samtal mellan dessa. För dig som har [[mobiltelefon|mobiltelefon i tjänsten]] och en fast [[ip-telefon]] finns möjligheten att använda tjänsten //mobil anknytning//​. Denna tjänst innebär att din mobiltelefon fungerar i stort sett som en förlängning av din fasta telefon. Det går att ringa interna anknytningar från mobiltelefonen,​ och inkommande samtal ringer i både den fasta telefonen och mobiltelefonen,​ och du kan när som helst välja att flytta över pågående samtal mellan dessa.
 +
 +
 +===== Dokumentation =====
 +
 +  * {{telefoni_guide_for_mobil_ank.pdf|Manual - Mobil Anknytning}}
 +
 +Senaste version finns även på http://​www.ldc.lu.se/​tjanster/​telefoni/​manualer/​.
  
  
Line 33: Line 40:
  
 Instruktionerna nedan förutsätter att du redan har tjänsten mobil anknytning. Instruktionerna nedan förutsätter att du redan har tjänsten mobil anknytning.
 +
 +
  
  
Line 38: Line 47:
 ==== Aktivera tjänsten ==== ==== Aktivera tjänsten ====
  
-//Detta gäller ip-telefonmodellen [[Avaya 4610]]//.+Det finns flera sätt att aktivera tjänsten.
  
-Är fältet "​EC500"​ nere till höger i displayen på din [[ip-telefon]] gråmarkerat är tjänsten aktiverad. Om fältet inte är gråmarkerat,​ tryck på knappen bredvid ​för att aktivera tjänsten. ​+En metod för att aktivera ​är att ringa 92143 från mobilen. Detta aktiverar ​tjänsten ​och du får bekräftelseton
  
 +Det går även att styra mobil anknytning från en ip-telefon. //Följande gäller ip-telefonmodellen [[Avaya 4610]]//. Är fältet "​EC500"​ nere till höger i displayen på din [[ip-telefon]] gråmarkerat är tjänsten aktiverad. Om fältet inte är gråmarkerat,​ tryck på knappen bredvid för att aktivera tjänsten. ​
  
  
Line 60: Line 70:
  
 När du ringer från din mobiltelefon i Sverige, kommer mottagaren att få ditt anknytningsnummer istället för mobiltelefonnumret presenterat i sin nummerpresentatör. När du ringer från din mobiltelefon i Sverige, kommer mottagaren att få ditt anknytningsnummer istället för mobiltelefonnumret presenterat i sin nummerpresentatör.
 +
  
  
Line 71: Line 82:
  
  
 +
 +
 +==== När jag ringer någon från min mobiltelefon,​ så visas min anknytning hos den jag ringer upp. Kan jag ändra detta så att det istället är mitt mobilnummer som visas? ====
 +
 +Svaret är tyvärr nej. Tjänsten mobil anknytning är avsedd att så långt det är möjligt göra att det inte ska spela någon roll om ett samtal rings eller besvaras på din fasta telefon eller mobiltelefon. Även om ett samtal rings eller besvaras på mobiltelefonen,​ ska det upplevas på motsvarande sätt som om det skedde från den fasta telefonen. Därför är det också alltid din anknytning som visas på nummerpresentatören hos den du ringer upp, oavsett om du ringer från den fasta telefonen eller mobiltelefonen. Detta går ej att ändra.
  
  
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Har du frågor om beställning eller aktivering av tjänsten mobil anknytning, kontakta ​Jan-Åke Nilsson.+Har du frågor om beställning eller aktivering av tjänsten mobil anknytning, kontakta ​[[SoT]].
  
 Gäller det däremot handhavande av tjänsten, kontakta [[ServiceDesk]] på LDC. Gäller det däremot handhavande av tjänsten, kontakta [[ServiceDesk]] på LDC.
  
  
mobil_anknytning.txt · Last modified: 2015-01-29 11:28 by cr