User Tools

Site Tools


mobil_anknytning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mobil_anknytning [2008-07-18 14:34]
cr
mobil_anknytning [2015-01-29 11:28]
cr
Line 5: Line 5:
  
 För dig som har [[mobiltelefon|mobiltelefon i tjänsten]] och en fast [[ip-telefon]] finns möjligheten att använda tjänsten //mobil anknytning//​. Denna tjänst innebär att din mobiltelefon fungerar i stort sett som en förlängning av din fasta telefon. Det går att ringa interna anknytningar från mobiltelefonen,​ och inkommande samtal ringer i både den fasta telefonen och mobiltelefonen,​ och du kan när som helst välja att flytta över pågående samtal mellan dessa. För dig som har [[mobiltelefon|mobiltelefon i tjänsten]] och en fast [[ip-telefon]] finns möjligheten att använda tjänsten //mobil anknytning//​. Denna tjänst innebär att din mobiltelefon fungerar i stort sett som en förlängning av din fasta telefon. Det går att ringa interna anknytningar från mobiltelefonen,​ och inkommande samtal ringer i både den fasta telefonen och mobiltelefonen,​ och du kan när som helst välja att flytta över pågående samtal mellan dessa.
 +
 +
 +===== Dokumentation =====
 +
 +  * {{telefoni_guide_for_mobil_ank.pdf|Manual - Mobil Anknytning}}
 +
 +Senaste version finns även på http://​www.ldc.lu.se/​tjanster/​telefoni/​manualer/​.
  
  
Line 33: Line 40:
  
 Instruktionerna nedan förutsätter att du redan har tjänsten mobil anknytning. Instruktionerna nedan förutsätter att du redan har tjänsten mobil anknytning.
 +
 +
 +
 +
  
 ==== Aktivera tjänsten ==== ==== Aktivera tjänsten ====
  
-Är fältet "​EC500"​ nere till höger i displayen på din [[ip-telefon]] gråmarkerat är tjänsten aktiverad. Om fältet inte är gråmarkerat,​ tryck på knappen bredvid för att aktivera tjänsten. ​+Det finns flera sätt att aktivera tjänsten. 
 + 
 +En metod för att aktivera är att ringa 92143 från mobilen. Detta aktiverar tjänsten och du får bekräftelseton.  
 + 
 +Det går även att styra mobil anknytning från en ip-telefon. //Följande gäller ip-telefonmodellen [[Avaya 4610]]//​. ​Är fältet "​EC500"​ nere till höger i displayen på din [[ip-telefon]] gråmarkerat är tjänsten aktiverad. Om fältet inte är gråmarkerat,​ tryck på knappen bredvid för att aktivera tjänsten. ​ 
  
 ==== Testa tjänsten ==== ==== Testa tjänsten ====
  
 När tjänsten är aktiverad, testa att ringa till din anknytning från någon annans telefon. När tjänsten fungerar ska det först börja ringa i din fasta telefon, för att sedan efter ett par signaler även börja ringa i din mobiltelefon. Du kan välja att svara antingen i din fasta telefon eller i mobiltelefonen. När tjänsten är aktiverad, testa att ringa till din anknytning från någon annans telefon. När tjänsten fungerar ska det först börja ringa i din fasta telefon, för att sedan efter ett par signaler även börja ringa i din mobiltelefon. Du kan välja att svara antingen i din fasta telefon eller i mobiltelefonen.
 +
 +//Följande gäller ip-telefonmodellen [[Avaya 4610]]//.
  
 Om tjänsten inte är aktiverad, dvs fältet "​EC500"​ på den fasta telefonen inte är gråmarkerat,​ kommer det bara att ringa i din fasta telefon. ​ Om tjänsten inte är aktiverad, dvs fältet "​EC500"​ på den fasta telefonen inte är gråmarkerat,​ kommer det bara att ringa i din fasta telefon. ​
Line 52: Line 70:
  
 När du ringer från din mobiltelefon i Sverige, kommer mottagaren att få ditt anknytningsnummer istället för mobiltelefonnumret presenterat i sin nummerpresentatör. När du ringer från din mobiltelefon i Sverige, kommer mottagaren att få ditt anknytningsnummer istället för mobiltelefonnumret presenterat i sin nummerpresentatör.
 +
  
  
Line 63: Line 82:
  
  
 +
 +
 +==== När jag ringer någon från min mobiltelefon,​ så visas min anknytning hos den jag ringer upp. Kan jag ändra detta så att det istället är mitt mobilnummer som visas? ====
 +
 +Svaret är tyvärr nej. Tjänsten mobil anknytning är avsedd att så långt det är möjligt göra att det inte ska spela någon roll om ett samtal rings eller besvaras på din fasta telefon eller mobiltelefon. Även om ett samtal rings eller besvaras på mobiltelefonen,​ ska det upplevas på motsvarande sätt som om det skedde från den fasta telefonen. Därför är det också alltid din anknytning som visas på nummerpresentatören hos den du ringer upp, oavsett om du ringer från den fasta telefonen eller mobiltelefonen. Detta går ej att ändra.
  
  
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Har du frågor om beställning eller aktivering av tjänsten mobil anknytning, kontakta ​Jan-Åke Nilsson.+Har du frågor om beställning eller aktivering av tjänsten mobil anknytning, kontakta ​[[SoT]].
  
 Gäller det däremot handhavande av tjänsten, kontakta [[ServiceDesk]] på LDC. Gäller det däremot handhavande av tjänsten, kontakta [[ServiceDesk]] på LDC.
  
  
mobil_anknytning.txt · Last modified: 2015-01-29 11:28 by cr