User Tools

Site Tools


migrering_av_iml

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
migrering_av_iml [2016-05-23 10:34]
cr [Support]
migrering_av_iml [2018-05-18 14:23] (current)
cr
Line 35: Line 35:
 | ''​K:'' ​        | //Public// kommer framöver att finnas under ''​S:'' ​                   | | ''​K:'' ​        | //Public// kommer framöver att finnas under ''​S:'' ​                   |
  
-Gemensamma mappar mappas upp genom att använda användarnamnet ''​UW\LUCAT-id''​. Om man ännu inte har blivit flyttad och behöver hjälp med att få tillgång till de nya mapparna kan man höra av sig till Rudolf eller [[Helpdesk]] (se [[#​support]]). ​+Gemensamma mappar mappas upp genom att använda användarnamnet ''​UW\LUCAT-id''​. Om man ännu inte har blivit flyttad och behöver hjälp med att få tillgång till de nya mapparna kan man höra av sig till [[LTH Support]] (se [[#​support]]). ​
  
  
Line 83: Line 83:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-I andra hand kan du även vända dig till [[Helpdesk]].+I andra hand kan du även vända dig till [[LTH Support]].
  
  
migrering_av_iml.txt · Last modified: 2018-05-18 14:23 by cr