User Tools

Site Tools


migrering_av_iml

Migrering av IML

Denna sida beskriver den pågående migreringen av datormiljö och användarkonton vid institutionen för Teknisk ekonomi och logistik (IML). Sidan uppdateras löpande.

Bakgrund

För att mer effektivt hantera och utnyttja datorresurser på institutionen och inom fakulteten kommer vi att flytta filer och användare till LTH:s gemensamma IT-infrastruktur som drivs av DDG. Detta är överenskommet med institutionen och är ett led i arbetet med för att förbättra och kunna garantera god och pålitlig datorfunktion. Ytterligare en fördel är att alla ska kunna använda samma identitet (LUCAT-id) över hela campus.

Migreringen sker löpande, användare för användare. Vissa saker kommer dock att behöva ske samtidigt för alla, se mer om detta under tidplan.

När migreringen är fullt avklarad kommer följande att ha skett:

  • Alla datorer kommer att vara ominstallerade med Windows 10.
  • Office 2016 kommer att vara installerat på samtliga datorer.
  • Alla användare loggar in på datorerna med sitt eget LUCAT-id.
  • Alla personliga filer kommer att vara flyttade till ny server där de automatiskt säkerhetskopieras en gång per dygn.
  • Alla gemensamma filer kommer att vara flyttade till ny server där de automatiskt säkerhetskopieras en gång per dygn.

Tidplan

Från och med 26 november 2015 kommer gemensamma mappar (se mer information längre ned) att flyttas till plats på en ny server, och den gamla platsen på den gamla servern kommer att bli skrivskyddad.

Datumet ses som startskott även för flytt av personliga hemkataloger, men den flytten sker först efter kontakt med Rudolf eller annan person från DDG. Se support nedan.

Gemensamma mappar

Befintliga gemensamma mappar

Nedan beskrivs de befintliga mapparna och hur de kommer att förändras.

Enhetsbokstav Kommentar
F: Ref_Manager kommer framöver att ligga under S:\Ref_Manager
I: Inst kommer att upphöra (hör av er1) om det finns filer här som ska sparas).
K: Public kommer framöver att finnas under S:

Gemensamma mappar mappas upp genom att använda användarnamnet UW\LUCAT-id. Om man ännu inte har blivit flyttad och behöver hjälp med att få tillgång till de nya mapparna kan man höra av sig till LTH Support (se support).

Gemensamma mappar efter migreringen

Enhetsbokstav Kommentar
S: Public, Ref_Manager m.m. (Ref_Manager finns under S:\Ref_Manager).

Hemkatalog

Följande förändring sker med de befintliga hemkatalogerna:

Enhetsbokstav Kommentar
H: Hem kommer att finnas under U: med den stora skillnaden att den nya hemkatalogen ägs av UW\LUCAT-id (den gamla hemkatalogen ägs av IML\fornamn.efternamn).

Programvara

När en användare flyttas kommer operativsystemet att bytas ut mot Microsoft Windows 10 genom en ominstallation av datorn. Officepaketet kommer att bytas till Microsoft Office 2016.

Vi kommer även att se över annan programvara vid flytten av varje enskild dator.

Datornamn

På grund av att datormiljön ska bli så enhetlig som möjligt, och för att vi ska kunna identifiera vilken dator som är vilken, så kommer alla datorer som inte är stöldmärkta att stöldmärkas samt att i datornätverket döpas till “IML” följt av stöldmärkningsnumret, t.ex. IML123456. Stöldmärkningsnumret är det sexsiffriga nummer (efter prefixet LU) som syns på stöldmärkningsnumret, se datornamn.

Användarnamn

Efter flytten så kommer användarnamnet att vara LUCAT-id, t.ex. tlog-abc. LUCAT-id är det användarnamn man använder vid t.ex. CAS-inloggning för att komma åt Primula Web.

Frågor och svar

Support

För support, vänd dig i första hand till Rudolf Abelin.

Kontaktuppgifter

I andra hand kan du även vända dig till LTH Support.

Mer information

Det här dokumentet och annan hjälp finns länkat på http://support.lth.se/iml och uppdateras löpande. Har du fler frågor eller synpunkter, se support ovan.

migrering_av_iml.txt · Last modified: 2018-05-18 14:23 by cr