User Tools

Site Tools


microsoft_campus_work_at_home

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
microsoft_campus_work_at_home [2010-05-12 21:59]
cr
microsoft_campus_work_at_home [2010-05-12 22:01]
cr
Line 1: Line 1:
 ====== Microsoft Campus Work at Home / Microsoft Campusavtal för hemanvändning ====== ====== Microsoft Campus Work at Home / Microsoft Campusavtal för hemanvändning ======
  
-Lunds universitet har med början 2010 tecknat ett avtal med programvaruleverantören Microsoft. **Det så kallade Campus-avtalet ger anställda vid universitetet möjligheten att ladda ned, installera och använda många av Microsofts programvaror även på datorer i hemmet, under tiden man är anställd vid Lunds universitet.**+Lunds universitet har med början 2010 tecknat ett avtal med programvaruleverantören Microsoft. **Det så kallade Campus-avtalet ger anställda vid universitetet möjligheten att ladda ned, installera och använda många av Microsofts programvaror även på datorer i hemmet, ​i arbetet och under tiden man är anställd vid Lunds universitet.**
  
 Särskilda regler gäller och mer om detta och hur man går tillväga för att utnyttja detta avtal finns beskrivet på [[ldc|LDC:​s]] webbsida: Särskilda regler gäller och mer om detta och hur man går tillväga för att utnyttja detta avtal finns beskrivet på [[ldc|LDC:​s]] webbsida:
Line 7: Line 7:
 **https://​program.ldc.lu.se/​login/​LU-Campus.asp** **https://​program.ldc.lu.se/​login/​LU-Campus.asp**
  
-===== Information från LDC ===== 
  
 +===== Information från LDC =====
  
 [[LDC]] har 2010-05-12 gått ut med följande information:​ [[LDC]] har 2010-05-12 gått ut med följande information:​
microsoft_campus_work_at_home.txt · Last modified: 2010-05-12 22:01 by cr