User Tools

Site Tools


microsoft-programvaror_hemma

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
microsoft-programvaror_hemma [2010-02-01 10:03]
cr skapad
microsoft-programvaror_hemma [2010-03-23 14:08]
cr skapad
Line 1: Line 1:
-====== ​Microsoft-programvaror hemma ====== +Se sidan [[Microsoft Campus ​Work at Home]].
- +
-Lunds universitet har med början 2010 tecknat ett avtal med programvaruleverantören Microsoft. Det så kallade ​Campus-avtalet ger anställda vid universitetet möjligheten att ladda ned och installera många av Microsofts programvaror även på datorer i hemmet. Särskilda regler gäller och mer om detta och hur man går tillväga för att utnyttja detta avtal finns beskrivet på [[ldc|LDC:s]] webbsida: +
- +
-https://​program.ldc.lu.se/​login/​LU-MS-Campus.asp +
microsoft-programvaror_hemma.txt · Last modified: 2010-03-23 14:08 by cr