User Tools

Site Tools


mejlmigreringen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
mejlmigreringen [2012-10-09 11:50]
pelle
mejlmigreringen [2016-01-29 17:43] (current)
cr
Line 45: Line 45:
  
 ==== Listor ==== ==== Listor ====
-Precis som innan så finns det listor som man kan använda för att nå t ex alla personer på en avdelning. När man söker i adressboken så måste du komma ihåg att alla "​våra"​ listor alltid börjar med LTH-, en sökning med t ex LTH-Dator ger alla listor för datordriftgruppen.+Precis som innan så finns det [[listor]] som man kan använda för att nå t ex alla personer på en avdelning. När man söker i adressboken så måste du komma ihåg att alla "​våra"​ listor alltid börjar med LTH-, en sökning med t ex LTH-Dator ger alla listor för datordriftgruppen.
  
  
mejlmigreringen.txt · Last modified: 2016-01-29 17:43 by cr