User Tools

Site Tools


mejl_nr_3

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mejl_nr_3 [2012-03-21 22:18] (current)
pelle skapad
Line 1: Line 1:
 +Mejlet skickades 2 mars.
 +
 +Hej!
 +
 +Med två veckor kvar till migreringen kommer här det tredje mejlet och denna gång handlar det om så kallade sidoanställningar.
 +
 +Har du flera anställningar på universitetet?​ De allra flesta har normalt bara en anställning,​ men några stycken vet jag som har sin huvudanställning på kansliet men en sidoanställning någon annanstans och vice versa. Egentligen handlar frågan om e-postadresser:​ du som får detta mejl har en mejladress hos oss, men har du andra e-postadresser någon annanstans på universitetet?​
 +
 +Om du har det svara i tabellen nedan (med huvudanställning menas den anställning och adress som finns angiven i Lucat). ​
 +
 +Huvudanställning
 +|Organisation| Mejladress|
 +
 +
 +Sidoanställning
 +|Organisation| Mejladress|
 +
 +//Pelle
  
mejl_nr_3.txt · Last modified: 2012-03-21 22:18 by pelle