User Tools

Site Tools


mejl_nr_1

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mejl_nr_1 [2012-03-14 09:01] (current)
pelle skapad
Line 1: Line 1:
 +Detta mejl skickades ut 17 februari
 +
 +Hej!
 +
 +Som Morgan berättade på senaste kanslimötet så kommer kansliet att flytta sin mejl till LDCs gemensamma mejlserver. Med anledning av detta så kommer jag att skicka ut lite mejl med frågor som vi måste ha koll på innan flytten sker. Detta är det första mejlet och jag börjar med en enkel fråga:
 +
 +Har du sedan du började på kansliet ändrat eller lagt till något i ditt namn? Om ja, vänligen svara på detta mejl och beskriv namnändringen.
 +
 +Trevlig helg!
 +
 +//Pelle
  
mejl_nr_1.txt · Last modified: 2012-03-14 09:01 by pelle