User Tools

Site Tools


mdm

This is an old revision of the document!


Mobile Device Management (MDM)

Bakgrund

MDM står för Mobile Device Management och innebär rutiner och teknik som stöder smidig och säker hantering av de mobila enheter som används i arbetet, såsom exempelvis mobiltelefoner och plattor. Se även Mobile Device Management.

Enkelt beskrivet innebär stödet för hantering att mycket konfiguration av mobila enheter kan göras helt automatiskt, exempelvis:

 • Automatisk konfiguration av trådlösa nätverk såsom Eduroam och installation av certifikat och nätverksprofiler som behövs för detta
 • Automatisk konfiguration av appar för t.ex. e-post och kalender
 • Automatisk konfiguration av webbläsare
 • Automatisk installation av vissa utvalda arbetsrelaterade appar
 • Tillhandahållande av valfria rekommenderade appar som kan installeras på ett enkelt sätt
 • Rekommenderade säkerhetsinställningar
 • Låsning av stulna enheter

I sin enklaste form fungerar MDM så att den mobila enheten fungerar precis som annars, med den skillnaden att det som behövs för arbetet redan är förinstallerat och fungerar rakt av när användaren första gången loggar in på den mobila enheten (med sitt arbetskonto), utan behov av tidsödande manuell konfiguration.

Målet med MDM vid Lunds universitet är att exempelvis en fabriksny mobiltelefon eller platta i princip ska kunna packas upp ur sin kartong och ges till användaren, med minimalt behov av konfiguration, och att enheten därefter i sitt vidare liv automatiskt ska kunna få nya inställningar som krävs för fortsatt funktionalitet, t.ex. nya certifikat eller inställningar som behövs för fortsatt åtkomst till LU-tjänster.

Microsoft Intune

Lunds universitet har licens för Microsoft Intune via Office 365. Intune är en bakomliggande teknik för hantering, och som vi använder för MDM. Mer om Intune finns beskrivet här:

Det finns en Intune-instans vid LU som kan hantera alla mobila enheter på LU som ska hanteras.

Stöd för hantering

I dagsläget stödjer Intune vid LU hantering av mobila enheter från följande tillverkare:

 • Apple för hantering av iPhone och iPad via registrering i Apple Device Enrollment Program (DEP)
  • De flesta mobila Apple-enheter med en modern version av iOS (iOS version 7 eller senare) stöds
 • Samsung för hantering av alla Samsung-enheter via registrering i Samsung Knox Mobile Enrollment (KME) FIXME – kommer senare
 • Android (flera tillverkare) för hantering av de Android-enheter som stöder registrering i Google Android Enterprise Zero Touch FIXME – kommer senare

Gör så här

För att en enhet ska kunna hanteras krävs att den först registreras i hårdvarutillverkarens databas såsom tillhörandes Lunds universitet. Registreringen måste göras av den leverantör som enheten köptes ifrån. Det är nämligen bara den leverantör som ursprungligen sålde enheten som kan registrera den hos tillverkaren på uppdrag av slutkund.

All sådan enhetsregistrering är idag valfri. Det är alltså upp till dig som beställare vid LU att själv välja att registrera dina mobila enheter. Gör du ingenting blir enheten inte registrerad. Du måste aktivt välja att registrera enheten för att den ska kunna hanteras.

Tyvärr finns det idag avtalsmässigt inget smidigt sätt att beställa registrering samtidigt som inköpet av en enhet i Lupin, så kallad nyregistrering.

Istället får all registrering ske som så kallad efterregistrering, dvs som en separat beställning till leverantören efter det att själva inköpet i Lupin är gjort. Det går bra att beställa efterregistrering av flera enheter samtidigt, så länge de är köpta av samma leverantör. Efterregistreringen är en tjänst som normalt är förenad med en engångskostnad per enhet som ska registreras.

I beställningen av enhetsregistrering måste du ange serienummer eller IMEI-nummer på de enheter som ska registreras. I vissa fall kan även kopia på originalfaktura krävas för att styrka ägandet. Originalfakturan hittar du, om det var du som köpte in enheten, som så kallad “orderfaktura” i Lupin.

I beställningen av enhetsregistrering ska du även ange ett id som är unikt för LU:s Intune-lösning. Detta id är också unikt för det system för enhetsregistrering som gäller för den aktuella tillverkaren. Det är detta unika id som knyter enheten till LU och även pekar den till rätt hanteringsserver vid LU, som sedan sköter hanteringen av enheten i fortsättningen.

När du väl beställt efterregistrering återkommer leverantören till dig och informerar dig om när enhetsregistrering är gjord enligt din beställning.

När enheten därefter startas första gången och får kontakt med ett nätverk, visas därefter information om att enheten kan hanteras utav Lunds universitet, och inställningar hämtas automatiskt. Är enheten redan installerad sedan tidigare dyker hanteringen upp nästa gång enheten återställs.

Allt detta gäller generellt för alla typer av enhetsregistreringar. Nedan följer instruktioner som gäller för de specifika tillverkarna och deras typer av enhetsregistrering. Du bör fortsätta och följa de instruktioner nedan som gäller för den aktuella tillverkaren av den enhet som ska registreras.

Apple DEP

Följande instruktioner gäller specifikt för efterregistrering av iPad eller iPhone. Så snart du fått bekräftelse av leverantören att enheten är registrerad hamnar den i LU:s Intune-lösning och kan bli hanterad. Enheten hamnar automatiskt i olika grupper och får olika inställningar beroende på om det är en iPad eller iPhone.

Är enheten helt ny får du information om att enheten hanteras så snart enheten fått nätverksanslutning under installationsguiden.

Är enheten installerad sedan tidigare måste du först välja att återställa enheten för att den ska hanteras.

Återställ från annan enhet fungerar, men inte ursprunglig återställning eftersom den kastar ur enheten ur DEP.
Du bör återställa från iCloud och inte från iTunes! Återställning från iCloud fungerar, men inte från iTunes.

Nedan är de uppgifter du bör ange då du beställer efterregistrering av Apple-enheter:

 • Serienummer/IMEI-nummer för den eller de enheter som ska registreras
 • Vårt organisations-ID hos Apple för DEP kopplat till LU:s Intune: 25621371
 • Vårt organisationsnamn hos Apple för DEP kopplat till LU:s Intune: Lunds tekniska högskola
 • Vår registrerade e-post hos Apple för DEP kopplat till LU:s Intune: appledep@lth.lu.se

Du måste beställa efterregistreringen av den leverantör som enheten ursprungligen köptes ifrån. Aktuella leverantörer och kontaktuppgifter till leverantörerna finns alltid i Lupin. Nedan hittar du information om vad respektive leverantör tidigare angett att efterregistrering i Apple DEP kostar. Du bör kontrollera med leverantören att prisuppgiften fortfarande stämmer innan beställning.

iPad

iPad köps in på Lunds universitets avtal för “Apple-produkter (exklusive telefoner)” i Lupin. Det finns tre avtalsleverantörer:

Leverantör Engångskostnad för nyregistrering i Apple DEP Engångskostnad för efterregistrering i Apple DEP Kommentar
Atea Sverige AB FIXME FIXME
Dustin Sverige AB FIXME FIXME
Macsupport AB FIXME 30 kr / enhet

iPhone

iPhone köps in på Lunds universitets avtal för “Mobiltelefoner och tillbehör” i Lupin. Det finns tre avtalsleverantörer:

Leverantör Engångskostnad för nyregistrering i Apple DEP Engångskostnad för efterregistrering i Apple DEP Kommentar
TDC Sverige AB FIXME FIXME
Techstep Sweden AB FIXME FIXME
Tele2 Sverige AB FIXME FIXME

För samtliga avtalsleverantörer på detta avtal finns möjlighet till fritextbeställning i Lupin. Du kan och bör använda dig av denna möjlighet till fritextbeställning i Lupin vid beställning av efterregistrering:

 1. Välj rätt kategori/avtal för mobiltelefoni i Lupin
 2. Välj fritextbeställning
 3. Ange Apple DEP-registrering som produkt, ange leverantörens kostnad för enhetsregistrering per enhet (fråga leverantören om du inte vet), och som antal anger du antalet som ska registreras
 4. I fritextbeställningens övriga text anger du övriga uppgifter såsom aktuella IMEI-nummer och vårt DEP-id enligt ovan

Samsung KME

Följande instruktioner gäller specifikt för efterregistrering av Samsung-enheter.

FIXME – kommer senare

Du måste beställa efterregistreringen av den leverantör som enheten ursprungligen köptes ifrån. Aktuella leverantörer och kontaktuppgifter till leverantörerna finns alltid i Lupin. Nedan hittar du information om vad respektive leverantör tidigare angett att efterregistrering i Samsung KME kostar. Du bör kontrollera med leverantören att prisuppgiften fortfarande stämmer innan beställning.

Samsung-plattor

Plattor köps in på Lunds universitets avtal för “Datorer” i Lupin. Det finns tre avtalsleverantörer:

Leverantör Engångskostnad för nyregistrering i Samsung KME Engångskostnad för efterregistrering i Samsung KME Kommentar
Atea Sverige AB FIXME FIXME
Dustin Sverige AB FIXME FIXME
Ricoh Sverige AB FIXME FIXME

Samsung-telefoner

Telefoner köps in på Lunds universitets avtal för “Mobiltelefoner och tillbehör” i Lupin. Det finns tre avtalsleverantörer:

Leverantör Engångskostnad för nyregistrering i Samsung KME Engångskostnad för efterregistrering i Samsung KME Kommentar
TDC Sverige AB FIXME FIXME
Techstep Sweden AB 150 kr / enhet 150 kr / enhet
Tele2 Sverige AB FIXME FIXME

För samtliga avtalsleverantörer på detta avtal finns möjlighet till fritextbeställning i Lupin. Du kan och bör använda dig av denna möjlighet till fritextbeställning i Lupin vid beställning av efterregistrering:

 1. Välj rätt kategori/avtal för mobiltelefoni i Lupin
 2. Välj fritextbeställning
 3. Ange Samsung Knox KME-registrering som produkt, ange leverantörens kostnad för enhetsregistrering per enhet (fråga leverantören om du inte vet), och som antal anger du antalet som ska registreras
 4. I fritextbeställningens övriga text anger du övriga uppgifter såsom aktuella IMEI-nummer och vårt KME-id enligt ovan

Google Android Enterprise Zero Touch

Följande instruktioner gäller specifikt för efterregistrering av Android-enheter som stödjer Google Android Enterprise Zero Touch.

FIXME – kommer senare

Du måste beställa efterregistreringen av den leverantör som enheten ursprungligen köptes ifrån. Aktuella leverantörer och kontaktuppgifter till leverantörerna finns alltid i Lupin. Nedan hittar du information om vad respektive leverantör tidigare angett att efterregistrering i Google Android Enterprise Zero Touch kostar. Du bör kontrollera med leverantören att prisuppgiften fortfarande stämmer innan beställning.

Android-plattor

Plattor köps in på Lunds universitets avtal för “Datorer” i Lupin. Det finns tre avtalsleverantörer:

Leverantör Engångskostnad för nyregistrering i Google Android Enterprise Zero Touch Engångskostnad för efterregistrering i Google Android Enterprise Zero Touch Kommentar
Atea Sverige AB FIXME FIXME
Dustin Sverige AB FIXME FIXME
Ricoh Sverige AB FIXME FIXME

Android-telefoner

Telefoner köps in på Lunds universitets avtal för “Mobiltelefoner och tillbehör” i Lupin. Det finns tre avtalsleverantörer:

Leverantör Engångskostnad för nyregistrering i Google Android Enterprise Zero Touch Engångskostnad för efterregistrering i Google Android Enterprise Zero Touch Kommentar
TDC Sverige AB FIXME FIXME
Techstep Sweden AB 150 kr / enhet 150 kr / enhet
Tele2 Sverige AB FIXME FIXME

För samtliga avtalsleverantörer på detta avtal finns möjlighet till fritextbeställning i Lupin. Du kan och bör använda dig av denna möjlighet till fritextbeställning i Lupin vid beställning av efterregistrering:

 1. Välj rätt kategori/avtal för mobiltelefoni i Lupin
 2. Välj fritextbeställning
 3. Ange Google Android Enterprise Zero Touch-registrering som produkt, ange leverantörens kostnad för enhetsregistrering per enhet (fråga leverantören om du inte vet), och som antal anger du antalet som ska registreras
 4. I fritextbeställningens övriga text anger du övriga uppgifter såsom aktuella IMEI-nummer och vårt Google Android Enterprise Zero Touch-id enligt ovan

Frågor och svar

Är MDM obligatoriskt?

Nej. MDM-hantering tillhandahålls som ett alternativ för de organisationsenheter som så önskar det.

Måste telefonen registreras?

Ja, om den ska kunna hanteras. En grundläggande förutsättning för MDM är att telefonen först registreras som tillhörande Lunds universitet i hårdvarutillverkarens databas. Denna registrering pekar sedan i sin tur ut vilken MDM-server på LU som ska kontaktas.

För att åstadkomma detta måste varje mobil enhet (som ska kunna hanteras) först registreras, och detta gör man med så kallad efterregistrering genom att kontakta den leverantör som telefonen köptes ifrån. Vilken information som måste anges och hur den ska registreras beror på vilken tillverkare det gäller. Ofta behöver exempelvis serienummer eller IMEI-nummer anges och originalfaktura bifogas, samt LU:s tillverkarspecifika id för registrering uppges. Se instruktioner ovan.

Är det inte möjligt att registrera nya enheter på ett smidigt sätt direkt i samband med inköp?

Nej, tyvärr, inte ännu. LU:s avtal täcker idag inte registrering av nya enheter direkt i samband med inköp på ett smidigt sätt.

Tills vidare är man alltså i de flesta fall hänvisad till så kallad efterregistrering och rutiner för detta varierar beroende på leverantör.

Vad händer om jag måste skicka in en hanterad enhet för reparation eller service?

Om en hanterad mobil enhet måste skickas in för reparation eller service (t.ex. för byte av en spräckt skärm) kräver ofta servicestället att enheten först plockas bort från all hantering, eftersom servicestället direkt efter reparationen behöver kunna återställa enheten och köra tester för att verifiera att den fortfarande fungerar som avsett enligt tillverkarens specifikationer.

Du bör därför meddela oss (se Support) innan en hanterad enhet ska skickas in för reparation. Ange serienummer eller IMEI-nummer så kan vi tillfälligt plocka bort enheten från hanteringen. Meddela oss sedan igen när du fått tillbaka enheten efter reparation, så lägger vi till enheten som hanterad igen. Du kan då när det skett återställa enheten på nytt, så blir den hanterad som vanligt igen.

Vad händer om vi ska utrangera en hanterad enhet och skicka den till Inrego?

Lunds universitet har avtal med Inrego för utrangering och återanvändning av IT-produkter.

Innan en hanterad enhet ska utrangeras och skickas till Inrego måste den först plockas bort från all hantering samt avregistreras från tillverkarens enhetsregistrering, för att det ska bli möjligt för Inrego att återanvända enheten och eventuellt sälja den till ny kund.

Du bör därför meddela oss (se Support) innan en hanterad enhet ska utrangeras och skickas till Inrego. Ange serienummer eller IMEI-nummer så plockar vi permanent bort enheten från hanteringen samt avregistrerar den permanent från tillverkarens registreringsportal.

Vad händer om vi en hanterad enhet har blivit stulen?

En hanterad enhet som har blivit stulen bör omgående markeras som stulen och spärras via hanteringen. Då går den inte längre att använda och blir obrukbar för tjuv eller hälare.

Du bör därför omgående meddela oss (se Support) om du får kännedom om att en hanterad enhet kan ha blivit stulen. Ange serienummer eller IMEI-nummer.

Är detta LTH-specifikt?

Nej. Målet med MDM på LU är att det ska fungera likadant för alla organisationsenheter på LU, oavsett var på LU det gäller. Därför är alla inställningar gjorda så att de ska passa överallt på LU. Intune-lösningen tillhör Lunds universitet och är gemensam för hela universitetet.

Är det skillnad på Apple DEP-registrering för MDM och för LUMac?

Ja!

LU hanterar Mac-datorer via LUMac och ett system som heter Jamf Pro. Om en dator ska hanteras via LUMac ska den registreras med LU:s särskilda DEP-id för LUMac, eftersom detta DEP-id då pekar ut LU:s Jamf-server.

Om istället en iPhone eller iPad ska hanteras är det istället MDM via Intune som i första hand är aktuellt, och då måste den mobila enheten registreras med LU:s särskilda DEP-id för MDM, eftersom detta DEP-id då pekar ut LU:s Intune-server.

Skulle man inte kunna använda hantering via Jamf för allt, eller hantering via Intune för allt?

Jamf Pro är den marknadsledande lösningen för hantering av Apple-datorer. När det gäller MDM och hantering av mobila enheter är Intune i många avseenden bättre och framförallt oberoende av tillverkare. Därför används idag vid LU samtidigt två olika system för hantering. Vilket DEP-id du anger vid registrering avgör i vilket system enheten hamnar i. Därför bör du vara noga med att ange rätt DEP-id.

Support

Kontakta LTH Support.

mdm.1567430363.txt.gz · Last modified: 2019-09-02 15:19 by cr