User Tools

Site Tools


mdm

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mdm [2019-09-02 15:19]
cr
mdm [2019-10-16 14:37]
cr [Stöd för hantering]
Line 35: Line 35:
   * **Apple** för hantering av iPhone och iPad via registrering i //Apple Device Enrollment Program (DEP)//   * **Apple** för hantering av iPhone och iPad via registrering i //Apple Device Enrollment Program (DEP)//
     * De flesta mobila Apple-enheter med en modern version av [[wp>​iOS]] (iOS version 7 eller senare) stöds     * De flesta mobila Apple-enheter med en modern version av [[wp>​iOS]] (iOS version 7 eller senare) stöds
-  * <del>**Samsung** för hantering av alla Samsung-enheter via registrering i //Samsung Knox Mobile Enrollment (KME)//</​del>​ FIXME -- kommer senare+  * **Samsung** för hantering av alla Samsung-enheter via registrering i //Samsung Knox Mobile Enrollment (KME)// ​
     * Kontrollera att din Samsung-telefon stödjer registrering i Samsung KME under "​Supported Devices"​ på www.samsungknox.com/​en/​solutions/​it-solutions/​knox-mobile-enrollment/​.     * Kontrollera att din Samsung-telefon stödjer registrering i Samsung KME under "​Supported Devices"​ på www.samsungknox.com/​en/​solutions/​it-solutions/​knox-mobile-enrollment/​.
-  * <del>**Android** (flera tillverkare) för hantering av de Android-enheter som stöder registrering i //Google Android Enterprise Zero Touch//</​del>​ FIXME -- kommer senare+  * **Android** (flera tillverkare) för hantering av de Android-enheter som stöder registrering i //Google Android Enterprise Zero Touch//
     * Det är oftast premiumtelefoner som stöder Google Android Enterprise Zero Touch. Kontrollera stödet för din mobiltelefonmodell på www.android.com/​enterprise/​management/​zero-touch/​.     * Det är oftast premiumtelefoner som stöder Google Android Enterprise Zero Touch. Kontrollera stödet för din mobiltelefonmodell på www.android.com/​enterprise/​management/​zero-touch/​.
  
Line 47: Line 47:
 All sådan enhetsregistrering är idag valfri. Det är alltså upp till dig som beställare vid LU att själv välja att registrera dina mobila enheter. Gör du ingenting blir enheten inte registrerad. Du måste aktivt välja att registrera enheten för att den ska kunna hanteras. All sådan enhetsregistrering är idag valfri. Det är alltså upp till dig som beställare vid LU att själv välja att registrera dina mobila enheter. Gör du ingenting blir enheten inte registrerad. Du måste aktivt välja att registrera enheten för att den ska kunna hanteras.
  
-Tyvärr finns det idag avtalsmässigt inget smidigt sätt att beställa registrering samtidigt som inköpet av en enhet i [[Lupin]], så kallad nyregistrering. 
  
-Istället får all registrering ske som så kallad //​efterregistrering//,​ dvs som en separat beställning till leverantören efter det att själva inköpet i [[Lupin]] är gjort. Det går bra att beställa efterregistrering av flera enheter samtidigt, så länge de är köpta av samma leverantör. Efterregistreringen är en tjänst som normalt är förenad med en engångskostnad per enhet som ska registreras.+==== Nyregistrering ====
  
-I beställningen av enhetsregistrering måste du ange serienummer eller IMEI-nummer på de enheter som ska registreras. I vissa fall kan även kopia på originalfaktura krävas för att styrka ägandet. Originalfakturan hittar du, om det var du som köpte in enheten, som så kallad "​orderfaktura" ​i [[Lupin]].+Det enklaste sättet att få en enhet registrerad är att beställa registreringen i samma beställning ​i [[Lupin]] ​samtidigt som inköpet av själva enheten, så kallad //​nyregistrering//​.
  
-I beställningen ​av enhetsregistrering ska du även ange ett id som är unikt för LU:s [[Intune]]-lösning. Detta id är också unikt för det system för enhetsregistrering ​som gäller för den aktuella tillverkaren. Det är detta unika id som knyter ​enheten ​till LU och även pekar den till rätt hanteringsserver vid LUsom sedan sköter hanteringen av enheten ​fortsättningen.+Många ​av avtalsleverantörerna erbjuder registreringstjänsten ​som en produkt ​som kan beställas samtidigt ​som enheten ​i Lupin. Du kan hitta denna registreringsprodukt genom att söka på t.ex. "​DEP"​ för Apple DEP-registrering"​Knox"​ för registrering ​Samsung Knox Mobile Enrollment, eller "​Zero"​ för Android Zero Touch.
  
-När du väl beställt efterregistrering återkommer leverantören ​till dig och informerar dig om när enhetsregistrering är gjord enligt din beställning.+Se till att beställningen av registrering sker till samma avtalsleverantör som inköpet av enheten, ​och anpassa antalet registreringar efter antalet enheter som köps.
  
-När enheten därefter startas första gången och får kontakt med ett nätverk, visas därefter information om att enheten kan hanteras utav Lunds universitet,​ och inställningar hämtas automatiskt. Är enheten redan installerad sedan tidigare dyker hanteringen upp nästa gång enheten återställs. 
  
-Allt detta gäller generellt för alla typer av enhetsregistreringar. Nedan följer instruktioner som gäller för de specifika tillverkarna och deras typer av enhetsregistrering. Du bör fortsätta och följa de instruktioner nedan som gäller för den aktuella tillverkaren av den enhet som ska registreras.+==== Efterregistrering ====
  
 +Det finns också möjlighet till så kallad //​efterregistrering//,​ dvs en separat beställning till en avtalsleverantör efter det att själva inköpet i [[Lupin]] är gjort. Det går bra att beställa efterregistrering av flera enheter samtidigt, så länge de är köpta av samma leverantör. Du kan bara beställa registrering av den leverantör som inköpet av enheten gjordes ifrån.
  
-==== Apple DEP ====+I beställningen av efterregistrering måste du ange serienummer eller IMEI-nummer på de enheter som ska registreras i fältet kommentar till leverantör. I vissa fall kan även kopia på originalfaktura krävas för att styrka ägandet. Originalfakturan hittar du, om det var du som köpte in enheten, som så kallad "​orderfaktura"​ i [[Lupin]].
  
-Följande instruktioner gäller specifikt för efterregistrering av iPad eller iPhone. Så snart du fått bekräftelse av leverantören att enheten är registrerad hamnar den i LU:s [[Intune]]-lösning och kan bli hanterad. Enheten hamnar automatiskt i olika grupper och får olika inställningar beroende på om det är en iPad eller iPhone. 
  
-Är enheten helt ny får du information om att enheten hanteras så snart enheten fått nätverksanslutning under installationsguiden.+==== Id ====
  
-Är enheten installerad sedan tidigare måste ​du först välja att återställa enheten ​för att den ska hanteras.+När du beställer registrering,​ oavsett om det är nyregistrering eller efterrregistrering,​ ska du även ange ett id som är unikt för LU:s [[Intune]]-lösning. Detta id kallas ibland kundid (//customer id//) och är också unikt för det system för enhetsregistrering som gäller ​för den aktuella tillverkaren. Det är detta unika id som knyter enheten till LU och även pekar den till rätt hanteringsserver vid LU, som sedan sköter hanteringen av enheten i fortsättningen.
  
-<WRAP important>​Återställ från annan enhet fungerar, men //inte// ursprunglig återställning eftersom den kastar ur enheten ur DEP.\\ +Ange rätt id enligt följande:
-Du bör återställa från iCloud och inte från iTunes! Återställning från iCloud fungerar, men inte från iTunes.</​WRAP>​+
  
-Nedan är de uppgifter du bör ange då du beställer efterregistrering av Apple-enheter:+^ System för enhetsregistrering ^ Kundid ​        ^ 
 +Apple DEP                     | **25621371** ​  | 
 +| Samsung KME                   | **4977994568** |  
 +| Android Zero Touch            | **1744263298** |
  
-  * Serienummer/​IMEI-nummer för den eller de enheter som ska registreras +När du väl beställt registrering återkommer leverantören ​till dig och informerar dig om när enhetsregistrering är gjord enligt din beställning.
-  * Vårt organisations-ID hos Apple för DEP kopplat ​till LU:s Intune: **25621371** +
-  * Vårt organisationsnamn hos Apple för DEP kopplat till LU:s Intune: Lunds tekniska högskola +
-  * Vår registrerade e-post hos Apple för DEP kopplat till LU:s Intune: appledep@lth.lu.se+
  
-Du måste beställa efterregistreringen av den leverantör som enheten ​ursprungligen köptes ifrån. Aktuella leverantörer ​och kontaktuppgifter till leverantörerna finns alltid i [[Lupin]]. Nedan hittar du information om vad respektive leverantör tidigare angett ​att efterregistrering i Apple DEP kostarDu bör kontrollera med leverantören att prisuppgiften fortfarande stämmer innan beställning.+När enheten ​därefter startas första gången ​och får kontakt med ett nätverk, visas därefter ​information om att enheten kan hanteras utav Lunds universitet,​ och inställningar hämtas automatisktÄr enheten redan installerad sedan tidigare dyker hanteringen upp nästa gång enheten återställs.
  
 +Allt detta gäller generellt för alla typer av enhetsregistreringar. Nedan följer råd och tips som gäller för de specifika tillverkarna och deras typer av enhetsregistrering.
  
-=== iPad === 
  
-iPad köps in på Lunds universitets avtal för "​Apple-produkter (exklusive telefoner)"​ i [[Lupin]]. Det finns tre avtalsleverantörer:​+===== Att tänka ​på =====
  
-^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad för nyregistrering i Apple DEP ^ Engångskostnad för efterregistrering i Apple DEP ^ Kommentar ^ +==== Apple DEP ====
-| Atea Sverige AB    | FIXME | FIXME | | +
-| Dustin Sverige AB  | FIXME | FIXME | | +
-| Macsupport AB      | FIXME | 30 kr / enhet | |+
  
-=== iPhone ​===+Följande instruktioner gäller specifikt för efterregistrering av iPad eller iPhone. Så snart du fått bekräftelse av leverantören att enheten är registrerad hamnar den i LU:s [[Intune]]-lösning och kan bli hanterad. Enheten hamnar automatiskt i olika grupper och får olika inställningar beroende på om det är en iPad eller iPhone.
  
-iPhone köps in på Lunds universitets avtal för "​Mobiltelefoner och tillbehör"​ i [[Lupin]]Det finns tre avtalsleverantörer:​+Är enheten helt ny får du information om att enheten hanteras så snart enheten fått nätverksanslutning under installationsguiden.
  
-^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad ​för nyregistrering i Apple DEP ^ Engångskostnad för efterregistrering i Apple DEP ^ Kommentar ^ +Är enheten installerad sedan tidigare måste du först välja att återställa enheten ​för att den ska hanteras.
-| TDC Sverige AB     | FIXME | FIXME | | +
-| Techstep Sweden AB | FIXME | FIXME | | +
-| Tele2 Sverige AB   | FIXME | FIXME | |+
  
-För samtliga avtalsleverantörer på detta avtal finns möjlighet till fritextbeställning i Lupin. Du kan och bör använda dig av denna möjlighet till fritextbeställning i Lupin vid beställning av efterregistrering:​+<WRAP important>​Återställ från annan enhet fungerar, men //inte// ursprunglig återställning eftersom den kastar ur enheten ur DEP.\\ 
 +Du bör återställa från iCloud och inte från iTunes! Återställning från iCloud fungerar, men inte från iTunes.</​WRAP>​
  
-  - Välj rätt kategori/​avtal för mobiltelefoni i Lupin 
-  - Välj fritextbeställning 
-  - Ange Apple DEP-registrering som produkt, ange leverantörens kostnad för enhetsregistrering per enhet (fråga leverantören om du inte vet), och som antal anger du antalet som ska registreras 
-  - I fritextbeställningens övriga text anger du övriga uppgifter såsom aktuella IMEI-nummer och vårt DEP-id enligt ovan 
  
  
Line 112: Line 100:
 ==== Samsung KME ==== ==== Samsung KME ====
  
-Följande instruktioner gäller specifikt för efterregistrering ​av Samsung-enheter. ​+Följande instruktioner gäller specifikt för registrering ​av Samsung-enheter ​i Samsung Knox Mobile Enrollment.
  
-FIXME -- kommer senare+<WRAP important>​Användaren bör logga in på enheten först, så att enheten får alla inställningar för hanteringen,​ innan enheten uppdateras. I hanteringen ingår inställningen att enheten ska få alla säkerhetsuppdateringar. Vänta alltså med att uppdatera enheten tills användaren loggat in på enheten första gången.
  
-Du måste beställa efterregistreringen av den leverantör som enheten ursprungligen köptes ifrån. Aktuella leverantörer och kontaktuppgifter till leverantörerna finns alltid i [[Lupin]]. Nedan hittar du information om vad respektive leverantör tidigare angett att efterregistrering i Samsung KME kostar. Du bör kontrollera med leverantören att prisuppgiften fortfarande stämmer ​innan beställning. +Sker uppdatering ​innan användaren loggat ​in i enheten första gången, kan det vissa fall hända att enheten låser sig då användaren senare loggar ​in.</WRAP>
- +
- +
-=== Samsung-plattor === +
- +
-Plattor köps in på Lunds universitets avtal för "​Datorer" ​[[Lupin]]. Det finns tre avtalsleverantörer:​ +
- +
-^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad för nyregistrering ​Samsung KME ^ Engångskostnad för efterregistrering i Samsung KME ^ Kommentar ^ +
-| Atea Sverige AB    | FIXME | FIXME | | +
-| Dustin Sverige AB  | FIXME | FIXME | | +
-| Ricoh Sverige AB   | FIXME | FIXME | | +
- +
-=== Samsung-telefoner === +
- +
-Telefoner köps in på Lunds universitets avtal för "​Mobiltelefoner och tillbehör"​ i [[Lupin]]Det finns tre avtalsleverantörer:​ +
- +
-^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad för nyregistrering i Samsung KME ^ Engångskostnad för efterregistrering i Samsung KME ^ Kommentar ^ +
-| TDC Sverige AB     | FIXME | FIXME | | +
-| Techstep Sweden AB | 150 kr enhet | 150 kr / enhet | | +
-| Tele2 Sverige AB   | FIXME | FIXME | | +
- +
-För samtliga avtalsleverantörer på detta avtal finns möjlighet till fritextbeställning i Lupin. Du kan och bör använda dig av denna möjlighet till fritextbeställning i Lupin vid beställning av efterregistrering:​ +
- +
-  - Välj rätt kategori/​avtal för mobiltelefoni i Lupin +
-  - Välj fritextbeställning +
-  - Ange Samsung Knox KME-registrering som produkt, ange leverantörens kostnad för enhetsregistrering per enhet (fråga leverantören om du inte vet), och som antal anger du antalet som ska registreras +
-  - I fritextbeställningens övriga text anger du övriga uppgifter såsom aktuella IMEI-nummer och vårt KME-id enligt ovan+
  
  
Line 148: Line 110:
 ==== Google Android Enterprise Zero Touch ==== ==== Google Android Enterprise Zero Touch ====
  
-Följande instruktioner gäller specifikt för efterregistrering av Android-enheter som stödjer Google Android Enterprise Zero Touch. ​ +Följande instruktioner gäller specifikt för efterregistrering av Android-enheter som stödjer Google Android Enterprise Zero Touch. ​
- +
-FIXME -- kommer senare +
- +
-Du måste beställa efterregistreringen av den leverantör som enheten ursprungligen köptes ifrån. Aktuella leverantörer och kontaktuppgifter till leverantörerna finns alltid i [[Lupin]]. Nedan hittar du information om vad respektive leverantör tidigare angett att efterregistrering i Google Android Enterprise Zero Touch kostar. Du bör kontrollera med leverantören att prisuppgiften fortfarande stämmer innan beställning. +
- +
- +
-=== Android-plattor === +
- +
-Plattor köps in på Lunds universitets avtal för "​Datorer"​ i [[Lupin]]. Det finns tre avtalsleverantörer:​ +
- +
-^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad för nyregistrering i Google Android Enterprise Zero Touch ^ Engångskostnad för efterregistrering i Google Android Enterprise Zero Touch ^ Kommentar ^ +
-| Atea Sverige AB    | FIXME | FIXME | | +
-| Dustin Sverige AB  | FIXME | FIXME | | +
-| Ricoh Sverige AB   | FIXME | FIXME | | +
- +
-=== Android-telefoner === +
- +
-Telefoner köps in på Lunds universitets avtal för "​Mobiltelefoner och tillbehör"​ i [[Lupin]]. Det finns tre avtalsleverantörer:​ +
- +
-^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad för nyregistrering i Google Android Enterprise Zero Touch ^ Engångskostnad för efterregistrering i Google Android Enterprise Zero Touch ^ Kommentar ^ +
-| TDC Sverige AB     | FIXME | FIXME | | +
-| Techstep Sweden AB | 150 kr / enhet | 150 kr / enhet | | +
-| Tele2 Sverige AB   | FIXME | FIXME | | +
- +
-För samtliga avtalsleverantörer på detta avtal finns möjlighet till fritextbeställning i Lupin. Du kan och bör använda dig av denna möjlighet till fritextbeställning i Lupin vid beställning av efterregistrering:​ +
- +
-  - Välj rätt kategori/​avtal för mobiltelefoni i Lupin +
-  - Välj fritextbeställning +
-  - Ange Google Android Enterprise Zero Touch-registrering som produkt, ange leverantörens kostnad för enhetsregistrering per enhet (fråga leverantören om du inte vet), och som antal anger du antalet som ska registreras +
-  - I fritextbeställningens övriga text anger du övriga uppgifter såsom aktuella IMEI-nummer och vårt Google Android Enterprise Zero Touch-id enligt ovan+
  
 +FIXME
  
  
Line 198: Line 131:
 ==== Är det inte möjligt att registrera nya enheter på ett smidigt sätt direkt i samband med inköp? ==== ==== Är det inte möjligt att registrera nya enheter på ett smidigt sätt direkt i samband med inköp? ====
  
-Nej, tyvärr, inte ännu. LU:s avtal täcker idag inte registrering av nya enheter direkt i samband med inköp på ett smidigt sätt.+Nej, tyvärr, inte ännu. LU:s avtal täcker idag inte automatisk ​registrering av nya enheter direkt i samband med inköp på ett smidigt sätt.
  
-Tills vidare är man alltså i de flesta fall hänvisad till så kallad ​efterregistrering ​och rutiner för detta varierar beroende på leverantör.+Tills vidare är man alltså i de flesta fall hänvisad till separat registrering,​ antingen som nyregistering i samma beställning vid inköp, eller efterregistrering.
  
  
Line 219: Line 152:
  
  
-==== Vad händer om vi en hanterad enhet har blivit stulen? ====+==== Vad händer om en hanterad enhet har blivit stulen? ====
  
 En hanterad enhet som har blivit stulen bör omgående markeras som stulen och spärras via hanteringen. Då går den inte längre att använda och blir obrukbar för tjuv eller hälare. En hanterad enhet som har blivit stulen bör omgående markeras som stulen och spärras via hanteringen. Då går den inte längre att använda och blir obrukbar för tjuv eller hälare.
Line 235: Line 168:
 Ja! Ja!
  
-LU hanterar Mac-datorer via LUMac och ett system som heter [[wp>​Jamf Pro]]. Om en dator ska hanteras via LUMac ska den registreras med LU:s särskilda DEP-id för LUMac, eftersom detta DEP-id då pekar ut LU:s Jamf-server.+LU hanterar Mac-datorer via [[LUMac]] och ett system som heter [[wp>​Jamf Pro]]. Om en dator ska hanteras via LUMac ska den registreras med LU:s särskilda DEP-id för LUMac, eftersom detta DEP-id då pekar ut LU:s Jamf-server.
  
 Om istället en iPhone eller iPad ska hanteras är det istället MDM via [[Intune]] som i första hand är aktuellt, och då måste den mobila enheten registreras med LU:s särskilda DEP-id för MDM, eftersom detta DEP-id då pekar ut LU:s Intune-server. Om istället en iPhone eller iPad ska hanteras är det istället MDM via [[Intune]] som i första hand är aktuellt, och då måste den mobila enheten registreras med LU:s särskilda DEP-id för MDM, eftersom detta DEP-id då pekar ut LU:s Intune-server.
mdm.txt · Last modified: 2019-10-16 14:37 by cr