User Tools

Site Tools


mdm

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
mdm [2019-09-02 15:19]
cr
mdm [2019-09-16 12:36]
cr old revision restored (2019-08-22 11:48)
Line 87: Line 87:
 iPad köps in på Lunds universitets avtal för "​Apple-produkter (exklusive telefoner)"​ i [[Lupin]]. Det finns tre avtalsleverantörer:​ iPad köps in på Lunds universitets avtal för "​Apple-produkter (exklusive telefoner)"​ i [[Lupin]]. Det finns tre avtalsleverantörer:​
  
-^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad för nyregistrering i Apple DEP ^ Engångskostnad för efterregistrering i Apple DEP ^ Kommentar ^ +^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad för efterregistrering i Apple DEP ^ Kommentar ^ 
-| Atea Sverige AB    ​| FIXME | FIXME | | +| Atea Sverige AB    | FIXME | | 
-| Dustin Sverige AB  ​| FIXME | FIXME | | +| Dustin Sverige AB  | FIXME | | 
-| Macsupport AB      ​| FIXME | 30 kr / enhet | |+| Macsupport AB      | 30 kr / enhet | |
  
 === iPhone === === iPhone ===
Line 96: Line 96:
 iPhone köps in på Lunds universitets avtal för "​Mobiltelefoner och tillbehör"​ i [[Lupin]]. Det finns tre avtalsleverantörer:​ iPhone köps in på Lunds universitets avtal för "​Mobiltelefoner och tillbehör"​ i [[Lupin]]. Det finns tre avtalsleverantörer:​
  
-^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad för nyregistrering i Apple DEP ^ Engångskostnad för efterregistrering i Apple DEP ^ Kommentar ^ +^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad för efterregistrering i Apple DEP ^ Kommentar ^ 
-| TDC Sverige AB     | FIXME | FIXME | | +| TDC Sverige AB     | FIXME | | 
-| Techstep Sweden AB | FIXME | FIXME | | +| Techstep Sweden AB | FIXME | | 
-| Tele2 Sverige AB   | FIXME | FIXME | |+| Tele2 Sverige AB   | FIXME | |
  
 För samtliga avtalsleverantörer på detta avtal finns möjlighet till fritextbeställning i Lupin. Du kan och bör använda dig av denna möjlighet till fritextbeställning i Lupin vid beställning av efterregistrering:​ För samtliga avtalsleverantörer på detta avtal finns möjlighet till fritextbeställning i Lupin. Du kan och bör använda dig av denna möjlighet till fritextbeställning i Lupin vid beställning av efterregistrering:​
Line 123: Line 123:
 Plattor köps in på Lunds universitets avtal för "​Datorer"​ i [[Lupin]]. Det finns tre avtalsleverantörer:​ Plattor köps in på Lunds universitets avtal för "​Datorer"​ i [[Lupin]]. Det finns tre avtalsleverantörer:​
  
-^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad för nyregistrering i Samsung KME ^ Engångskostnad för efterregistrering i Samsung KME ^ Kommentar ^ +^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad för efterregistrering i Samsung KME ^ Kommentar ^ 
-| Atea Sverige AB    ​| FIXME | FIXME | | +| Atea Sverige AB    | FIXME | | 
-| Dustin Sverige AB  ​| FIXME | FIXME | | +| Dustin Sverige AB  | FIXME | | 
-| Ricoh Sverige AB   | FIXME | FIXME | |+| Ricoh Sverige AB   | FIXME | |
  
 === Samsung-telefoner === === Samsung-telefoner ===
Line 132: Line 132:
 Telefoner köps in på Lunds universitets avtal för "​Mobiltelefoner och tillbehör"​ i [[Lupin]]. Det finns tre avtalsleverantörer:​ Telefoner köps in på Lunds universitets avtal för "​Mobiltelefoner och tillbehör"​ i [[Lupin]]. Det finns tre avtalsleverantörer:​
  
-^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad för nyregistrering i Samsung KME ^ Engångskostnad för efterregistrering i Samsung KME ^ Kommentar ^ +^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad för efterregistrering i Samsung KME ^ Kommentar ^ 
-| TDC Sverige AB     | FIXME | FIXME | | +| TDC Sverige AB     | FIXME | | 
-| Techstep Sweden AB | 150 kr / enhet | 150 kr / enhet | | +| Techstep Sweden AB | 150 kr / enhet | | 
-| Tele2 Sverige AB   | FIXME | FIXME | |+| Tele2 Sverige AB   | FIXME | |
  
 För samtliga avtalsleverantörer på detta avtal finns möjlighet till fritextbeställning i Lupin. Du kan och bör använda dig av denna möjlighet till fritextbeställning i Lupin vid beställning av efterregistrering:​ För samtliga avtalsleverantörer på detta avtal finns möjlighet till fritextbeställning i Lupin. Du kan och bör använda dig av denna möjlighet till fritextbeställning i Lupin vid beställning av efterregistrering:​
Line 143: Line 143:
   - Ange Samsung Knox KME-registrering som produkt, ange leverantörens kostnad för enhetsregistrering per enhet (fråga leverantören om du inte vet), och som antal anger du antalet som ska registreras   - Ange Samsung Knox KME-registrering som produkt, ange leverantörens kostnad för enhetsregistrering per enhet (fråga leverantören om du inte vet), och som antal anger du antalet som ska registreras
   - I fritextbeställningens övriga text anger du övriga uppgifter såsom aktuella IMEI-nummer och vårt KME-id enligt ovan   - I fritextbeställningens övriga text anger du övriga uppgifter såsom aktuella IMEI-nummer och vårt KME-id enligt ovan
- 
- 
- 
-==== Google Android Enterprise Zero Touch ==== 
- 
-Följande instruktioner gäller specifikt för efterregistrering av Android-enheter som stödjer Google Android Enterprise Zero Touch. ​ 
- 
-FIXME -- kommer senare 
- 
-Du måste beställa efterregistreringen av den leverantör som enheten ursprungligen köptes ifrån. Aktuella leverantörer och kontaktuppgifter till leverantörerna finns alltid i [[Lupin]]. Nedan hittar du information om vad respektive leverantör tidigare angett att efterregistrering i Google Android Enterprise Zero Touch kostar. Du bör kontrollera med leverantören att prisuppgiften fortfarande stämmer innan beställning. 
- 
- 
-=== Android-plattor === 
- 
-Plattor köps in på Lunds universitets avtal för "​Datorer"​ i [[Lupin]]. Det finns tre avtalsleverantörer:​ 
- 
-^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad för nyregistrering i Google Android Enterprise Zero Touch ^ Engångskostnad för efterregistrering i Google Android Enterprise Zero Touch ^ Kommentar ^ 
-| Atea Sverige AB    | FIXME | FIXME | | 
-| Dustin Sverige AB  | FIXME | FIXME | | 
-| Ricoh Sverige AB   | FIXME | FIXME | | 
- 
-=== Android-telefoner === 
- 
-Telefoner köps in på Lunds universitets avtal för "​Mobiltelefoner och tillbehör"​ i [[Lupin]]. Det finns tre avtalsleverantörer:​ 
- 
-^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad för nyregistrering i Google Android Enterprise Zero Touch ^ Engångskostnad för efterregistrering i Google Android Enterprise Zero Touch ^ Kommentar ^ 
-| TDC Sverige AB     | FIXME | FIXME | | 
-| Techstep Sweden AB | 150 kr / enhet | 150 kr / enhet | | 
-| Tele2 Sverige AB   | FIXME | FIXME | | 
- 
-För samtliga avtalsleverantörer på detta avtal finns möjlighet till fritextbeställning i Lupin. Du kan och bör använda dig av denna möjlighet till fritextbeställning i Lupin vid beställning av efterregistrering:​ 
- 
-  - Välj rätt kategori/​avtal för mobiltelefoni i Lupin 
-  - Välj fritextbeställning 
-  - Ange Google Android Enterprise Zero Touch-registrering som produkt, ange leverantörens kostnad för enhetsregistrering per enhet (fråga leverantören om du inte vet), och som antal anger du antalet som ska registreras 
-  - I fritextbeställningens övriga text anger du övriga uppgifter såsom aktuella IMEI-nummer och vårt Google Android Enterprise Zero Touch-id enligt ovan 
  
  
mdm.txt · Last modified: 2019-10-16 14:37 by cr