User Tools

Site Tools


mdm

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
mdm [2019-08-22 11:48]
cr [Är detta LTH-specifikt?]
mdm [2019-09-02 15:19] (current)
cr
Line 87: Line 87:
 iPad köps in på Lunds universitets avtal för "​Apple-produkter (exklusive telefoner)"​ i [[Lupin]]. Det finns tre avtalsleverantörer:​ iPad köps in på Lunds universitets avtal för "​Apple-produkter (exklusive telefoner)"​ i [[Lupin]]. Det finns tre avtalsleverantörer:​
  
-^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad för efterregistrering i Apple DEP ^ Kommentar ^ +^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad för nyregistrering i Apple DEP ^ Engångskostnad för efterregistrering i Apple DEP ^ Kommentar ^ 
-| Atea Sverige AB    | FIXME | | +| Atea Sverige AB    ​| FIXME | FIXME | | 
-| Dustin Sverige AB  | FIXME | | +| Dustin Sverige AB  ​| FIXME | FIXME | | 
-| Macsupport AB      | 30 kr / enhet | |+| Macsupport AB      ​| FIXME | 30 kr / enhet | |
  
 === iPhone === === iPhone ===
Line 96: Line 96:
 iPhone köps in på Lunds universitets avtal för "​Mobiltelefoner och tillbehör"​ i [[Lupin]]. Det finns tre avtalsleverantörer:​ iPhone köps in på Lunds universitets avtal för "​Mobiltelefoner och tillbehör"​ i [[Lupin]]. Det finns tre avtalsleverantörer:​
  
-^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad för efterregistrering i Apple DEP ^ Kommentar ^ +^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad för nyregistrering i Apple DEP ^ Engångskostnad för efterregistrering i Apple DEP ^ Kommentar ^ 
-| TDC Sverige AB     | FIXME | | +| TDC Sverige AB     | FIXME | FIXME | | 
-| Techstep Sweden AB | FIXME | | +| Techstep Sweden AB | FIXME | FIXME | | 
-| Tele2 Sverige AB   | FIXME | |+| Tele2 Sverige AB   | FIXME | FIXME | |
  
 För samtliga avtalsleverantörer på detta avtal finns möjlighet till fritextbeställning i Lupin. Du kan och bör använda dig av denna möjlighet till fritextbeställning i Lupin vid beställning av efterregistrering:​ För samtliga avtalsleverantörer på detta avtal finns möjlighet till fritextbeställning i Lupin. Du kan och bör använda dig av denna möjlighet till fritextbeställning i Lupin vid beställning av efterregistrering:​
Line 123: Line 123:
 Plattor köps in på Lunds universitets avtal för "​Datorer"​ i [[Lupin]]. Det finns tre avtalsleverantörer:​ Plattor köps in på Lunds universitets avtal för "​Datorer"​ i [[Lupin]]. Det finns tre avtalsleverantörer:​
  
-^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad för efterregistrering i Samsung KME ^ Kommentar ^ +^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad för nyregistrering i Samsung KME ^ Engångskostnad för efterregistrering i Samsung KME ^ Kommentar ^ 
-| Atea Sverige AB    | FIXME | | +| Atea Sverige AB    ​| FIXME | FIXME | | 
-| Dustin Sverige AB  | FIXME | | +| Dustin Sverige AB  ​| FIXME | FIXME | | 
-| Ricoh Sverige AB   | FIXME | |+| Ricoh Sverige AB   | FIXME | FIXME | |
  
 === Samsung-telefoner === === Samsung-telefoner ===
Line 132: Line 132:
 Telefoner köps in på Lunds universitets avtal för "​Mobiltelefoner och tillbehör"​ i [[Lupin]]. Det finns tre avtalsleverantörer:​ Telefoner köps in på Lunds universitets avtal för "​Mobiltelefoner och tillbehör"​ i [[Lupin]]. Det finns tre avtalsleverantörer:​
  
-^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad för efterregistrering i Samsung KME ^ Kommentar ^ +^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad för nyregistrering i Samsung KME ^ Engångskostnad för efterregistrering i Samsung KME ^ Kommentar ^ 
-| TDC Sverige AB     | FIXME | | +| TDC Sverige AB     | FIXME | FIXME | | 
-| Techstep Sweden AB | 150 kr / enhet | | +| Techstep Sweden AB | 150 kr / enhet | 150 kr / enhet | | 
-| Tele2 Sverige AB   | FIXME | |+| Tele2 Sverige AB   | FIXME | FIXME | |
  
 För samtliga avtalsleverantörer på detta avtal finns möjlighet till fritextbeställning i Lupin. Du kan och bör använda dig av denna möjlighet till fritextbeställning i Lupin vid beställning av efterregistrering:​ För samtliga avtalsleverantörer på detta avtal finns möjlighet till fritextbeställning i Lupin. Du kan och bör använda dig av denna möjlighet till fritextbeställning i Lupin vid beställning av efterregistrering:​
Line 143: Line 143:
   - Ange Samsung Knox KME-registrering som produkt, ange leverantörens kostnad för enhetsregistrering per enhet (fråga leverantören om du inte vet), och som antal anger du antalet som ska registreras   - Ange Samsung Knox KME-registrering som produkt, ange leverantörens kostnad för enhetsregistrering per enhet (fråga leverantören om du inte vet), och som antal anger du antalet som ska registreras
   - I fritextbeställningens övriga text anger du övriga uppgifter såsom aktuella IMEI-nummer och vårt KME-id enligt ovan   - I fritextbeställningens övriga text anger du övriga uppgifter såsom aktuella IMEI-nummer och vårt KME-id enligt ovan
 +
 +
 +
 +==== Google Android Enterprise Zero Touch ====
 +
 +Följande instruktioner gäller specifikt för efterregistrering av Android-enheter som stödjer Google Android Enterprise Zero Touch. ​
 +
 +FIXME -- kommer senare
 +
 +Du måste beställa efterregistreringen av den leverantör som enheten ursprungligen köptes ifrån. Aktuella leverantörer och kontaktuppgifter till leverantörerna finns alltid i [[Lupin]]. Nedan hittar du information om vad respektive leverantör tidigare angett att efterregistrering i Google Android Enterprise Zero Touch kostar. Du bör kontrollera med leverantören att prisuppgiften fortfarande stämmer innan beställning.
 +
 +
 +=== Android-plattor ===
 +
 +Plattor köps in på Lunds universitets avtal för "​Datorer"​ i [[Lupin]]. Det finns tre avtalsleverantörer:​
 +
 +^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad för nyregistrering i Google Android Enterprise Zero Touch ^ Engångskostnad för efterregistrering i Google Android Enterprise Zero Touch ^ Kommentar ^
 +| Atea Sverige AB    | FIXME | FIXME | |
 +| Dustin Sverige AB  | FIXME | FIXME | |
 +| Ricoh Sverige AB   | FIXME | FIXME | |
 +
 +=== Android-telefoner ===
 +
 +Telefoner köps in på Lunds universitets avtal för "​Mobiltelefoner och tillbehör"​ i [[Lupin]]. Det finns tre avtalsleverantörer:​
 +
 +^ Leverantör ​        ^ Engångskostnad för nyregistrering i Google Android Enterprise Zero Touch ^ Engångskostnad för efterregistrering i Google Android Enterprise Zero Touch ^ Kommentar ^
 +| TDC Sverige AB     | FIXME | FIXME | |
 +| Techstep Sweden AB | 150 kr / enhet | 150 kr / enhet | |
 +| Tele2 Sverige AB   | FIXME | FIXME | |
 +
 +För samtliga avtalsleverantörer på detta avtal finns möjlighet till fritextbeställning i Lupin. Du kan och bör använda dig av denna möjlighet till fritextbeställning i Lupin vid beställning av efterregistrering:​
 +
 +  - Välj rätt kategori/​avtal för mobiltelefoni i Lupin
 +  - Välj fritextbeställning
 +  - Ange Google Android Enterprise Zero Touch-registrering som produkt, ange leverantörens kostnad för enhetsregistrering per enhet (fråga leverantören om du inte vet), och som antal anger du antalet som ska registreras
 +  - I fritextbeställningens övriga text anger du övriga uppgifter såsom aktuella IMEI-nummer och vårt Google Android Enterprise Zero Touch-id enligt ovan
  
  
mdm.txt · Last modified: 2019-09-02 15:19 by cr