User Tools

Site Tools


matlab

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
matlab [2020-04-29 12:14]
cr
matlab [2020-05-06 09:14] (current)
cr [Installation av programmet]
Line 31: Line 31:
 ===== Installation av programmet ===== ===== Installation av programmet =====
  
-Om datorn är med i miljön pc.lu.se bör du installera Matlab via **[[Software Center]]** på datorn. I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat.+Om datorn är med i miljön pc.lu.se bör du installera Matlab via **[[Software Center]]** på datorn. 
 + 
 +I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat.
  
 Om det är en annan dator kan du hämta installationsfiler för Matlab på denna webbplats: **http://​program.ddg.lth.se/​** Om det är en annan dator kan du hämta installationsfiler för Matlab på denna webbplats: **http://​program.ddg.lth.se/​**
matlab.txt · Last modified: 2020-05-06 09:14 by cr