User Tools

Site Tools


matlab

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
matlab [2019-03-06 08:26]
cr
matlab [2020-05-06 09:14] (current)
cr [Installation av programmet]
Line 31: Line 31:
 ===== Installation av programmet ===== ===== Installation av programmet =====
  
-Om datorn ​sköts av [[DDG]] ​bör du installera Matlab via **[[Software Center]]** på datorn. I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat.+Om datorn ​är med i miljön pc.lu.se ​bör du installera Matlab via **[[Software Center]]** på datorn. 
 + 
 +I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat.
  
 Om det är en annan dator kan du hämta installationsfiler för Matlab på denna webbplats: **http://​program.ddg.lth.se/​** Om det är en annan dator kan du hämta installationsfiler för Matlab på denna webbplats: **http://​program.ddg.lth.se/​**
Line 70: Line 72:
 === Installation via Software Center (automatiserad installation) === === Installation via Software Center (automatiserad installation) ===
  
-För alla anställda ligger Matlab som valbart i [[Software Center]] på de datorer som [[DDG]] sköter.+För alla anställda ligger Matlab som valbart i [[Software Center]] på de datorer som använder pc.lu.se-plattformen.
  
 På alla studentdatorer i datorsalar vid LTH är Matlab förinstallerat. Programmet syns även då i [[Software Center]] men har då statusen installerat utan möjlighet till avinstallation. På alla studentdatorer i datorsalar vid LTH är Matlab förinstallerat. Programmet syns även då i [[Software Center]] men har då statusen installerat utan möjlighet till avinstallation.
Line 87: Line 89:
  
  
-=== Aktivering av licens genom Mathworks-konto ===+=== Aktivering av licens genom Mathworks-konto ​(rekommenderad metod) ​===
  
 Det enklaste och rekommenderade sättet att aktivera Matlab är genom att man först registrerar ett personligt konto hos Mathworks på https://​se.mathworks.com/​ där man anger den e-postadress man har som anställd eller student vid LU (e-postadressen man registrerar måste innehålla ''​@*lu.se''​ alternativt ''​@*lth.se''​). Det enklaste och rekommenderade sättet att aktivera Matlab är genom att man först registrerar ett personligt konto hos Mathworks på https://​se.mathworks.com/​ där man anger den e-postadress man har som anställd eller student vid LU (e-postadressen man registrerar måste innehålla ''​@*lu.se''​ alternativt ''​@*lth.se''​).
matlab.1551857202.txt.gz · Last modified: 2019-03-06 08:26 by cr