User Tools

Site Tools


matlab

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
matlab [2017-05-05 08:11]
cr
matlab [2019-01-07 14:34] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 <wrap round info>​[[en:​matlab|This page in English]]</​wrap>​ <wrap round info>​[[en:​matlab|This page in English]]</​wrap>​
  
-====== ​Matlab ​======+====== ​MATLAB ​======
  
 {{  matlab.gif?​200}} //Matlab// är programvara för matriser, formler och matematik. Programmet är stort och avancerat och kräver en del förkunskaper. {{  matlab.gif?​200}} //Matlab// är programvara för matriser, formler och matematik. Programmet är stort och avancerat och kräver en del förkunskaper.
matlab.txt · Last modified: 2019-01-07 14:34 by cr