User Tools

Site Tools


matlab

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
matlab [2020-04-29 12:11]
cr
matlab [2020-04-29 12:14]
cr
Line 70: Line 70:
 === Installation via Software Center (automatiserad installation) === === Installation via Software Center (automatiserad installation) ===
  
-För alla anställda ligger Matlab som valbart i [[Software Center]] på de datorer som [[DDG]] sköter.+För alla anställda ligger Matlab som valbart i [[Software Center]] på de datorer som använder pc.lu.se-plattformen.
  
 På alla studentdatorer i datorsalar vid LTH är Matlab förinstallerat. Programmet syns även då i [[Software Center]] men har då statusen installerat utan möjlighet till avinstallation. På alla studentdatorer i datorsalar vid LTH är Matlab förinstallerat. Programmet syns även då i [[Software Center]] men har då statusen installerat utan möjlighet till avinstallation.
matlab.txt · Last modified: 2020-05-06 09:14 by cr