User Tools

Site Tools


matlab

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
matlab [2019-03-06 08:26]
cr
matlab [2019-06-18 08:46]
cr [Hur aktiverar jag licensen?]
Line 87: Line 87:
  
  
-=== Aktivering av licens genom Mathworks-konto ===+=== Aktivering av licens genom Mathworks-konto ​(rekommenderad metod) ​===
  
 Det enklaste och rekommenderade sättet att aktivera Matlab är genom att man först registrerar ett personligt konto hos Mathworks på https://​se.mathworks.com/​ där man anger den e-postadress man har som anställd eller student vid LU (e-postadressen man registrerar måste innehålla ''​@*lu.se''​ alternativt ''​@*lth.se''​). Det enklaste och rekommenderade sättet att aktivera Matlab är genom att man först registrerar ett personligt konto hos Mathworks på https://​se.mathworks.com/​ där man anger den e-postadress man har som anställd eller student vid LU (e-postadressen man registrerar måste innehålla ''​@*lu.se''​ alternativt ''​@*lth.se''​).
matlab.txt · Last modified: 2020-05-06 09:14 by cr