User Tools

Site Tools


matlab

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
matlab [2019-03-06 08:26]
cr
matlab [2019-06-18 08:46]
cr [Hur aktiverar jag licensen?]
Line 87: Line 87:
  
  
-=== Aktivering av licens genom Mathworks-konto ===+=== Aktivering av licens genom Mathworks-konto ​(rekommenderad metod) ​===
  
 Det enklaste och rekommenderade sättet att aktivera Matlab är genom att man först registrerar ett personligt konto hos Mathworks på https://​se.mathworks.com/​ där man anger den e-postadress man har som anställd eller student vid LU (e-postadressen man registrerar måste innehålla ''​@*lu.se''​ alternativt ''​@*lth.se''​). Det enklaste och rekommenderade sättet att aktivera Matlab är genom att man först registrerar ett personligt konto hos Mathworks på https://​se.mathworks.com/​ där man anger den e-postadress man har som anställd eller student vid LU (e-postadressen man registrerar måste innehålla ''​@*lu.se''​ alternativt ''​@*lth.se''​).
matlab.txt · Last modified: 2019-06-18 08:46 by cr