User Tools

Site Tools


matlab

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
matlab [2019-01-07 14:34]
cr
matlab [2019-06-18 08:46]
cr [Hur aktiverar jag licensen?]
Line 87: Line 87:
  
  
-=== Aktivering av licens genom Mathworks-konto ===+=== Aktivering av licens genom Mathworks-konto ​(rekommenderad metod) ​===
  
 Det enklaste och rekommenderade sättet att aktivera Matlab är genom att man först registrerar ett personligt konto hos Mathworks på https://​se.mathworks.com/​ där man anger den e-postadress man har som anställd eller student vid LU (e-postadressen man registrerar måste innehålla ''​@*lu.se''​ alternativt ''​@*lth.se''​). Det enklaste och rekommenderade sättet att aktivera Matlab är genom att man först registrerar ett personligt konto hos Mathworks på https://​se.mathworks.com/​ där man anger den e-postadress man har som anställd eller student vid LU (e-postadressen man registrerar måste innehålla ''​@*lu.se''​ alternativt ''​@*lth.se''​).
Line 99: Line 99:
  
  
-==== Jag får ett felmeddelande när jag försöker aktivera licensen. Hur löser jag det? ====+==== Jag får ett felmeddelande om felaktig nyckel när jag försöker aktivera licensen. Hur löser jag det? ==== 
 + 
 +Dubbelkolla att du anger rätt nyckel. På http://​program.ddg.lth.se finns det åtminstone två olika nycklar: 
 + 
 +  * Activation Key 
 +  * File Installation Key (FIK) 
 + 
 +Beroende på vilken metod du använder för att aktivera licensen måste du ange rätt nyckel. Vilken av dessa nycklar du ska ange framgår av instruktionerna. 
 + 
 + 
 +==== Jag får ett annat felmeddelande när jag försöker aktivera licensen. Hur löser jag det? ====
  
 Att aktiveringen inte biter kan bero på att Matlab inte fick skriva den genererade licensfilen till katalogen där Matlab är installerat. Det kan i sin tur bero på att man installerat Matlab med ett administratörskonto,​ men försöker aktivera det som en vanlig användare. Lösningen är då att aktivera Matlab med samma konto som användes för att installera Matlab. Att aktiveringen inte biter kan bero på att Matlab inte fick skriva den genererade licensfilen till katalogen där Matlab är installerat. Det kan i sin tur bero på att man installerat Matlab med ett administratörskonto,​ men försöker aktivera det som en vanlig användare. Lösningen är då att aktivera Matlab med samma konto som användes för att installera Matlab.
matlab.txt · Last modified: 2019-06-18 08:46 by cr