User Tools

Site Tools


matlab

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
matlab [2017-05-05 08:11]
cr
matlab [2019-01-07 14:34]
cr
Line 1: Line 1:
 <wrap round info>​[[en:​matlab|This page in English]]</​wrap>​ <wrap round info>​[[en:​matlab|This page in English]]</​wrap>​
  
-====== ​Matlab ​======+====== ​MATLAB ​======
  
 {{  matlab.gif?​200}} //Matlab// är programvara för matriser, formler och matematik. Programmet är stort och avancerat och kräver en del förkunskaper. {{  matlab.gif?​200}} //Matlab// är programvara för matriser, formler och matematik. Programmet är stort och avancerat och kräver en del förkunskaper.
matlab.txt · Last modified: 2019-06-18 08:46 by cr