User Tools

Site Tools


matlab

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
matlab [2017-02-07 07:31]
cr [Hur aktiverar jag licensen?]
matlab [2019-01-07 14:34]
cr
Line 1: Line 1:
 <wrap round info>​[[en:​matlab|This page in English]]</​wrap>​ <wrap round info>​[[en:​matlab|This page in English]]</​wrap>​
  
-====== ​Matlab ​======+====== ​MATLAB ​======
  
 {{  matlab.gif?​200}} //Matlab// är programvara för matriser, formler och matematik. Programmet är stort och avancerat och kräver en del förkunskaper. {{  matlab.gif?​200}} //Matlab// är programvara för matriser, formler och matematik. Programmet är stort och avancerat och kräver en del förkunskaper.
Line 97: Line 97:
  
 Alternativt kan den nätverksbaserade licensen aktiveras genom att man vid installation pekar ut FIK (File installation key) tillsammans med en licensfil. Denna licens går då bara att använda när man har kontakt med licensservern som finns på LU. Sitter man hemma eller reser med denna licensen så måste man köra [[VPN]] för att Matlab ska gå att starta. Alternativt kan den nätverksbaserade licensen aktiveras genom att man vid installation pekar ut FIK (File installation key) tillsammans med en licensfil. Denna licens går då bara att använda när man har kontakt med licensservern som finns på LU. Sitter man hemma eller reser med denna licensen så måste man köra [[VPN]] för att Matlab ska gå att starta.
 +
 +
 +==== Jag får ett felmeddelande när jag försöker aktivera licensen. Hur löser jag det? ====
 +
 +Att aktiveringen inte biter kan bero på att Matlab inte fick skriva den genererade licensfilen till katalogen där Matlab är installerat. Det kan i sin tur bero på att man installerat Matlab med ett administratörskonto,​ men försöker aktivera det som en vanlig användare. Lösningen är då att aktivera Matlab med samma konto som användes för att installera Matlab.
 +
  
 ==== Vilka verktygslådor ingår i licensen? ==== ==== Vilka verktygslådor ingår i licensen? ====
matlab.txt · Last modified: 2020-05-06 09:14 by cr