User Tools

Site Tools


matlab

This page in English

MATLAB

Matlab är programvara för matriser, formler och matematik. Programmet är stort och avancerat och kräver en del förkunskaper.

Mer information om programmet finns på tillverkarens webbplats: https://se.mathworks.com/products/matlab.html

Se även Matlab.

Licens

Lunds universitet betalar via vissa fakulteter för sitelicenser som täcker alla anställda och studenter vid Lunds universitet1). Det innebär att alla anställda och studenter vid LU kan använda Matlab.

Licenserna för anställda och studenter skiljer sig dock åt enligt nedan.

Licens för anställda

Licensen för universitetsanställda innebär att programmet kan användas på universitetets datorer, alltså datorer som formellt ägs av universitetet. Licensen medger även användning på den anställdes privata dator. Upphör anställningen måste programmet avinstalleras från privat dator.

Som anställd räknas i detta fall även forskarstuderande. Doktorander ska alltså använda licensen för anställda.

Licens för studenter

Licensen för studenter medger att programvaran kan installeras på studentens privata dator. Observera att forskarstuderande istället ska använda licensen för anställda enligt ovan.

Installation av programmet

Om datorn är med i miljön pc.lu.se bör du installera Matlab via Software Center på datorn.

I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat.

Om det är en annan dator kan du hämta installationsfiler för Matlab på denna webbplats: http://program.ddg.lth.se/

Aktivering av licens

Om du installerar programmet via Software Center får du en licens som kräver kontakt med licensservern på Lunds universitet.

Om du har en bärbar dator och vill kunna jobba offline, bör du gå in i menyerna och logga in med ditt MathWorks-konto och aktivera den vägen. Därefter kan du jobba offline. Se även avsnittet Hur aktiverar jag licensen? nedan.

Komma igång

Testa till exempel följande kommandon:

a = 1
b = 3
c = a + b
d = cos(b)
x = 0:0.01:4*pi
y = sin(x)
plot(x,y)
% Du kan även använda den inbyggda hjälpen:
help

Se även https://se.mathworks.com/help/matlab/getting-started-with-matlab.html och https://matlabacademy.mathworks.com/.

Frågor och svar

Hur får jag tag i programmet?

Installation via Software Center (automatiserad installation)

För alla anställda ligger Matlab som valbart i Software Center på de datorer som använder pc.lu.se-plattformen.

På alla studentdatorer i datorsalar vid LTH är Matlab förinstallerat. Programmet syns även då i Software Center men har då statusen installerat utan möjlighet till avinstallation.

Manuell installation via installationsmedia

Logga in på http://program.ddg.lth.se/. Där hittar du licensfil och installationsmedia. Läs även vidare nedan under Hur aktiverar jag licensen?.

Hur aktiverar jag licensen?

Du som har Matlab installerat via Software Center på en stationär dator vid universitetet behöver inte bekymra dig om licensen – hanteringen av licensen sköts i detta fall automatiskt via kontakt med en licensserver på LU.

Installerar du däremot Matlab manuellt från http://program.ddg.lth.se/, eller behöver kunna använda Matlab på en bärbar dator som kanske inte alltid har kontakt med licensservern på LU (“offline”), behöver du aktivera licensen enligt nedan.

Aktivering av licens genom Mathworks-konto (rekommenderad metod)

Det enklaste och rekommenderade sättet att aktivera Matlab är genom att man först registrerar ett personligt konto hos Mathworks på https://se.mathworks.com/ där man anger den e-postadress man har som anställd eller student vid LU (e-postadressen man registrerar måste innehålla @*lu.se alternativt @*lth.se).

Loggar man därefter in i programmet med detta personliga Mathworks-konto, och anger den “Activation Key” som hämtas på http://program.ddg.lth.se, aktiveras den licens som LU har. Då fungerar programmet även när man reser eller sitter hemma utan speciella handgrepp.

Aktivering av nätverksbaserad licens

Alternativt kan den nätverksbaserade licensen aktiveras genom att man vid installation pekar ut FIK (File installation key) tillsammans med en licensfil. Denna licens går då bara att använda när man har kontakt med licensservern som finns på LU. Sitter man hemma eller reser med denna licensen så måste man köra VPN för att Matlab ska gå att starta.

Jag får ett felmeddelande om felaktig nyckel när jag försöker aktivera licensen. Hur löser jag det?

Dubbelkolla att du anger rätt nyckel. På http://program.ddg.lth.se finns det åtminstone två olika nycklar:

  • Activation Key
  • File Installation Key (FIK)

Beroende på vilken metod du använder för att aktivera licensen måste du ange rätt nyckel. Vilken av dessa nycklar du ska ange framgår av instruktionerna.

Jag får ett annat felmeddelande när jag försöker aktivera licensen. Hur löser jag det?

Att aktiveringen inte biter kan bero på att Matlab inte fick skriva den genererade licensfilen till katalogen där Matlab är installerat. Det kan i sin tur bero på att man installerat Matlab med ett administratörskonto, men försöker aktivera det som en vanlig användare. Lösningen är då att aktivera Matlab med samma konto som användes för att installera Matlab.

Vilka verktygslådor ingår i licensen?

Alla Matlab-verktygslådor (“toolboxes”) ingår från och med 2017 i Lunds universitets licens.

Jag ska använda Matlab i mitt examensarbete på ett företag. Kan jag använda universitets licens?

Nej, universitets akademiska Matlab-licens medger normalt inte användning på företag. Om du är industridoktorand eller examensarbetare och använder Matlab på ett företag, ska företaget stå för den kommersiella Matlab-licens som krävs. Kontakta alltid Mathworks på https://se.mathworks.com/support/contact_us/ i förväg om du är osäker på om universitetets licens får användas till det du ska göra.

Den version av Matlab som jag hittade är inte den senaste. Hur får jag tag i den senaste versionen?

Mathworks släpper regelbundet nya versioner av Matlab, i allmänhet en gång per halvår. Vi får tillgång till de nya versionerna när de släpps, men det är inte alltid innehållet i Software Center eller på http://program.ddg.lth.se/ hinner uppdateras med den senaste versionen omedelbart.

Har du behov av den allra senaste versionen och upptäcker att den inte är tillgänglig hos oss än, kontakta LTH Support så gör vi vad vi kan för att påskynda arbetet.

Felsökning

När Matlab startar frågar den om adminrättigheter. Hur löser jag det?

Om man får en ruta där Matlab vill köras som admin när jag försöker starta det så behöver man installera en liten fix. Denna fix löser ett problem som finns i Matlab när man kör “klustrade” servrar för licensen. Kontakta LTH Support så får du fixen om detta skulle hända.

Problemet är löst i den automatiserade installationen, så det är endast om du själv väljer att aktivera via nätverket som du behöver fixen.

Support

Vid frågor om själva programmet, kontakta din lärare eller Mathworks support på https://se.mathworks.com/support/.

1)
De fakulteter vid Lunds universitet som betalar för Matlab är för närvarande LTH, N, M, EHL och MaxIV.
matlab.txt · Last modified: 2020-05-06 09:14 by cr