User Tools

Site Tools


maple

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
maple [2018-01-25 11:07]
cr
maple [2019-01-28 11:51] (current)
cr [Aktivering av licens]
Line 24: Line 24:
 ===== Aktivering av licens ===== ===== Aktivering av licens =====
  
 +Vid aktivering av licensen för programmet kan du få en fråga om "​purchase code" och då ska du ange den installationskod som du hittar på http://​program.ddg.lth.se/​.
  
 +Se även https://​www.maplesoft.com/​support/​install/​maple2018_install.html.
  
 +<WRAP info>​Observera att det kan krävas administratörsbehörighet för att kunna aktivera programmet. Använder du en arbetsdator och får problem med detta, kontakta [[LTH Support]].</​WRAP>​
  
  
Line 53: Line 56:
 ==== Hur aktiverar jag licensen? ==== ==== Hur aktiverar jag licensen? ====
  
-FIXME+Se instruktionerna under [[#​aktivering av licens]] ovan.
  
 +Får du ytterligare problem med detta, kontakta [[LTH Support]].
  
-==== Jag får ett felmeddelande när jag försöker aktivera licensen. Hur löser jag det? ==== 
- 
-FIXME 
  
 ==== Jag ska använda Maple i mitt examensarbete på ett företag. Kan jag använda universitets licens? ==== ==== Jag ska använda Maple i mitt examensarbete på ett företag. Kan jag använda universitets licens? ====
maple.1516874879.txt.gz · Last modified: 2018-01-25 11:07 by cr