User Tools

Site Tools


maple

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
maple [2016-12-28 15:13]
cr
maple [2019-01-28 11:51] (current)
cr [Aktivering av licens]
Line 1: Line 1:
 +<wrap round info>​[[en:​maple|This page in English]]</​wrap>​
 +
 ====== Maple ====== ====== Maple ======
  
-Matematikprogramvara.+{{  Maple_2015_logo.jpg?300}} //Maple// är matematikprogramvara. Programmet är stort och avancerat och kräver en del förkunskaper. 
 + 
 +Mer information om programmet finns på tillverkarens webbplats: https://​www.maplesoft.com/​products/​maple/​ 
 + 
 +Se även [[wp>​Maple (software)]]. 
 + 
 + 
 +===== Licens =====
  
 Lunds universitet har licenser som kan användas av studenter och anställda. Lunds universitet har licenser som kan användas av studenter och anställda.
  
-Programmet kan installeras via [[Software Center]] på datorer som sköts av [[DDG]]. 
  
-För info om licenserna ​och möjlighet ​att ladda ner programvaran ​se denna sida+===== Installation av programmet ===== 
-  ​* ​http://​program.ddg.lth.se/​+ 
 +Om datorn sköts av [[DDG]] bör du installera Maple via **[[Software Center]]** på datorn. I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat. 
 + 
 +Om det är en annan dator kan du hämta installationsfiler för Maple på denna webbplats: **http://​program.ddg.lth.se/​** 
 + 
 + 
 +===== Aktivering av licens ===== 
 + 
 +Vid aktivering av licensen för programmet kan du få en fråga ​om "​purchase code" ​och då ska du ange den installationskod som du hittar på http://​program.ddg.lth.se/​. 
 + 
 +Se även https://​www.maplesoft.com/​support/​install/​maple2018_install.html. 
 + 
 +<WRAP info>​Observera ​att det kan krävas administratörsbehörighet för att kunna aktivera programmet. Använder du en arbetsdator och får problem med detta, kontakta [[LTH Support]].</​WRAP>​ 
 + 
 + 
 +===== Komma igång ===== 
 + 
 +Se gärna programvaruleverantörens egna supportsidor på https://​www.maplesoft.com/​support/​help/​. En guide för att komma igång finns på https://​www.maplesoft.com/​support/​help/​Maple/​view.aspx?​path=UserManual/​Chapter01. 
 + 
 + 
 + 
 +===== Frågor och svar ===== 
 + 
 + 
 +==== Hur får jag tag i programmet? ==== 
 + 
 +=== Installation via Software Center (automatiserad installation) === 
 + 
 +För alla anställda ligger Maple som valbart i [[Software Center]] på de datorer som [[DDG]] sköter. 
 + 
 +På alla studentdatorer i datorsalar vid LTH är Maple förinstallerat. Programmet syns även då i [[Software Center]] men har då statusen installerat utan möjlighet till avinstallation. 
 + 
 + 
 +=== Manuell installation via installationsmedia === 
 + 
 +Logga in på http://​program.ddg.lth.se/. Där hittar du licensfil och installationsmedia. Läs även vidare nedan under [[#Hur aktiverar jag licensen?​]]. 
 + 
 + 
 +==== Hur aktiverar jag licensen? ==== 
 + 
 +Se instruktionerna under [[#​aktivering av licens]] ovan. 
 + 
 +Får du ytterligare problem med detta, kontakta [[LTH Support]]. 
 + 
 + 
 +==== Jag ska använda Maple i mitt examensarbete på ett företag. Kan jag använda universitets licens? ==== 
 + 
 +Nej, universitets akademiska licens medger normalt inte användning på företag. Om du är industridoktorand eller examensarbetare och använder Maple på ett företag, ska företaget stå för den kommersiella Maple-licens som krävs. Kontakta alltid Maplesoft på https://​www.maplesoft.com/​contact/​ i förväg om du är osäker på om universitetets licens får användas till det du ska göra. 
 + 
 + 
 +==== Den version av Maple som jag hittade är inte den senaste. Hur får jag tag i den senaste versionen? ==== 
 + 
 +Maplesoft släpper regelbundet nya versioner av Maple. Vi får tillgång till de nya versionerna när de släpps, men det är inte alltid innehållet i [[Software Center]] eller på http://​program.ddg.lth.se/ ​hinner uppdateras med den senaste versionen omedelbart. 
 + 
 +Har du behov av den allra senaste versionen och upptäcker att den inte är tillgänglig hos oss än, kontakta [[LTH Support]] så gör vi vad vi kan för att påskynda arbetet. 
 + 
 + 
 +==== Felsökning ====
  
-Programvaruleverantörens egna supportsidor:​ +===== Support =====
-  * http://​www.maplesoft.com/​documentation_center/​+
  
 +Vid frågor om själva programmet, kontakta din lärare eller Maplesofts support på https://​www.maplesoft.com/​support/​.
  
maple.1482934411.txt.gz · Last modified: 2016-12-28 15:13 by cr