User Tools

Site Tools


maple

This is an old revision of the document!


Maple

Matematikprogramvara.

Lunds universitet har licenser som kan användas av studenter och anställda.

Programmet kan installeras via Software Center på datorer som sköts av DDG.

För info om licenserna och möjlighet att ladda ner programvaran se denna sida:

Programvaruleverantörens egna supportsidor:

maple.1482934411.txt.gz · Last modified: 2016-12-28 15:13 by cr