User Tools

Site Tools


maple

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
maple [2016-12-28 14:16]
peterv created
maple [2019-01-28 11:51] (current)
cr [Aktivering av licens]
Line 1: Line 1:
 +<wrap round info>​[[en:​maple|This page in English]]</​wrap>​
 +
 ====== Maple ====== ====== Maple ======
-Matematik-programvara 
  
-Universitetet ​har licenser som kan användas av studenter och anställda.+{{  Maple_2015_logo.jpg?​300}} //Maple// är matematikprogramvara. Programmet är stort och avancerat och kräver en del förkunskaper. 
 + 
 +Mer information om programmet finns på tillverkarens webbplats: https://​www.maplesoft.com/​products/​maple/​ 
 + 
 +Se även [[wp>​Maple (software)]]. 
 + 
 + 
 +===== Licens ===== 
 + 
 +Lunds universitet ​har licenser som kan användas av studenter och anställda. 
 + 
 + 
 +===== Installation av programmet ===== 
 + 
 +Om datorn sköts av [[DDG]] bör du installera Maple via **[[Software Center]]** på datorn. I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat. 
 + 
 +Om det är en annan dator kan du hämta installationsfiler för Maple på denna webbplats: **http://​program.ddg.lth.se/​** 
 + 
 + 
 +===== Aktivering av licens ===== 
 + 
 +Vid aktivering av licensen för programmet kan du få en fråga om "​purchase code" och då ska du ange den installationskod som du hittar på http://​program.ddg.lth.se/​. 
 + 
 +Se även https://​www.maplesoft.com/​support/​install/​maple2018_install.html. 
 + 
 +<WRAP info>​Observera att det kan krävas administratörsbehörighet för att kunna aktivera programmet. Använder du en arbetsdator och får problem med detta, kontakta [[LTH Support]].</​WRAP>​ 
 + 
 + 
 +===== Komma igång ===== 
 + 
 +Se gärna programvaruleverantörens egna supportsidor på https://​www.maplesoft.com/​support/​help/​. En guide för att komma igång finns på https://​www.maplesoft.com/​support/​help/​Maple/​view.aspx?​path=UserManual/​Chapter01. 
 + 
 + 
 + 
 +===== Frågor och svar ===== 
 + 
 + 
 +==== Hur får jag tag i programmet? ==== 
 + 
 +=== Installation via Software Center (automatiserad installation) === 
 + 
 +För alla anställda ligger Maple som valbart i [[Software Center]] på de datorer som [[DDG]] sköter. 
 + 
 +På alla studentdatorer i datorsalar vid LTH är Maple förinstallerat. Programmet syns även då i [[Software Center]] men har då statusen installerat utan möjlighet till avinstallation. 
 + 
 + 
 +=== Manuell installation via installationsmedia === 
 + 
 +Logga in på http://​program.ddg.lth.se/​. Där hittar du licensfil och installationsmedia. Läs även vidare nedan under [[#Hur aktiverar jag licensen?​]]. 
 + 
 + 
 +==== Hur aktiverar jag licensen? ==== 
 + 
 +Se instruktionerna under [[#​aktivering av licens]] ovan. 
 + 
 +Får du ytterligare problem med detta, kontakta [[LTH Support]]. 
 + 
 + 
 +==== Jag ska använda Maple i mitt examensarbete på ett företag. Kan jag använda universitets licens? ==== 
 + 
 +Nej, universitets akademiska licens medger normalt inte användning på företag. Om du är industridoktorand eller examensarbetare och använder Maple på ett företag, ska företaget stå för den kommersiella Maple-licens som krävs. Kontakta alltid Maplesoft på https://​www.maplesoft.com/​contact/​ i förväg om du är osäker på om universitetets licens får användas till det du ska göra. 
 + 
 + 
 +==== Den version av Maple som jag hittade är inte den senaste. Hur får jag tag i den senaste versionen? ==== 
 + 
 +Maplesoft släpper regelbundet nya versioner av Maple. Vi får tillgång till de nya versionerna när de släpps, men det är inte alltid innehållet i [[Software Center]] eller på http://​program.ddg.lth.se/​ hinner uppdateras med den senaste versionen omedelbart. 
 + 
 +Har du behov av den allra senaste versionen och upptäcker att den inte är tillgänglig hos oss än, kontakta [[LTH Support]] så gör vi vad vi kan för att påskynda arbetet. 
 + 
 + 
 +==== Felsökning ====
  
-Programmet kan installeras vi Software center på datorer som sköts av DDG.+===== Support =====
  
-För info om licenserna och möjlighet att ladda ner programvaran se denna sida: +Vid frågor ​om själva programmet, kontakta din lärare eller Maplesofts support på https://www.maplesoft.com/support/.
-  * http://program.ddg.lth.se/+
  
-Se programvarans egna supportsidor:​ 
-  * http://​www.maplesoft.com/​documentation_center/​ 
maple.1482930964.txt.gz · Last modified: 2016-12-28 14:16 by peterv