User Tools

Site Tools


maple

This is an old revision of the document!


Maple

Matematik-programvara

Universitetet har licenser som kan användas av studenter och anställda.

Programmet kan installeras vi Software center på datorer som sköts av DDG.

För info om licenserna och möjlighet att ladda ner programvaran se denna sida:

Se programvarans egna supportsidor:

maple.1482930964.txt.gz · Last modified: 2016-12-28 14:16 by peterv