User Tools

Site Tools


maple

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
maple [2019-01-28 11:50]
cr [Hur aktiverar jag licensen?]
maple [2019-01-28 11:51]
cr [Aktivering av licens]
Line 24: Line 24:
 ===== Aktivering av licens ===== ===== Aktivering av licens =====
  
-Vid aktivering av licensen för programmet kan du få en fråga om "​purchase code" och då ska du ange den installationskod som du hittar på http://​program.ddg.lth.se/​. Se även https://​www.maplesoft.com/​support/​install/​maple2018_install.html.+Vid aktivering av licensen för programmet kan du få en fråga om "​purchase code" och då ska du ange den installationskod som du hittar på http://​program.ddg.lth.se/​. 
 + 
 +Se även https://​www.maplesoft.com/​support/​install/​maple2018_install.html.
  
 <WRAP info>​Observera att det kan krävas administratörsbehörighet för att kunna aktivera programmet. Använder du en arbetsdator och får problem med detta, kontakta [[LTH Support]].</​WRAP>​ <WRAP info>​Observera att det kan krävas administratörsbehörighet för att kunna aktivera programmet. Använder du en arbetsdator och får problem med detta, kontakta [[LTH Support]].</​WRAP>​
maple.txt · Last modified: 2019-01-28 11:51 by cr