User Tools

Site Tools


maple

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
maple [2019-01-28 11:47]
cr
maple [2019-01-28 11:50]
cr [Hur aktiverar jag licensen?]
Line 54: Line 54:
 ==== Hur aktiverar jag licensen? ==== ==== Hur aktiverar jag licensen? ====
  
-Om du ombeds aktivera licensen för programmet och får en fråga om "​purchase code" ska du ange den installationskod som du hittar på http://​program.ddg.lth.se/​. +Se instruktionerna under [[#​aktivering av licens]] ovan.
- +
-Se även https://​www.maplesoft.com/​support/​install/​maple2018_install.html.+
  
 Får du ytterligare problem med detta, kontakta [[LTH Support]]. Får du ytterligare problem med detta, kontakta [[LTH Support]].
maple.txt · Last modified: 2019-01-28 11:51 by cr