User Tools

Site Tools


maple

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
maple [2018-01-25 13:35]
peterv [Aktivering av licens]
maple [2019-01-28 11:51]
cr [Aktivering av licens]
Line 24: Line 24:
 ===== Aktivering av licens ===== ===== Aktivering av licens =====
  
-Observera. För att kunna aktivera ​programmet ​behöver ​du ha tillgång till administratörsinloggning. Om du inte har det så kontaktar ​du support.lth.se.+Vid aktivering av licensen för programmet ​kan du få en fråga om "​purchase code" och då ska du ange den installationskod som du hittar på http://​program.ddg.lth.se/.
  
-Vid aktivering av licensen för programmet ska du ange den installationskod som du hittar på http://​program.ddg.lth.se/​. ​Se även https://​www.maplesoft.com/​support/​install/​maple2017_install.html.+Se även https://​www.maplesoft.com/​support/​install/​maple2018_install.html. 
 + 
 +<WRAP info>​Observera att det kan krävas administratörsbehörighet för att kunna aktivera programmet. Använder du en arbetsdator och får problem med detta, kontakta [[LTH Support]].</​WRAP>​
  
  
Line 54: Line 56:
 ==== Hur aktiverar jag licensen? ==== ==== Hur aktiverar jag licensen? ====
  
-Om du ombeds aktivera licensen för programmet ska du ange den installationskod som du hittar på http://​program.ddg.lth.se/​. +Se instruktionerna under [[#​aktivering av licens]] ovan.
- +
-Se även https://​www.maplesoft.com/​support/​install/​maple2017_install.html.+
  
 Får du ytterligare problem med detta, kontakta [[LTH Support]]. Får du ytterligare problem med detta, kontakta [[LTH Support]].
maple.txt · Last modified: 2019-01-28 11:51 by cr