User Tools

Site Tools


maple

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
maple [2018-01-25 13:35]
peterv [Aktivering av licens]
maple [2019-01-28 11:50]
cr [Hur aktiverar jag licensen?]
Line 24: Line 24:
 ===== Aktivering av licens ===== ===== Aktivering av licens =====
  
-Observera. För att kunna aktivera programmet behöver du ha tillgång till administratörsinloggning. Om du inte har det så kontaktar du support.lth.se. +Vid aktivering av licensen för programmet ​kan du få en fråga om "​purchase code" och då ska du ange den installationskod som du hittar på http://​program.ddg.lth.se/​. Se även https://​www.maplesoft.com/​support/​install/​maple2018_install.html. 
-Vid aktivering av licensen för programmet ska du ange den installationskod som du hittar på http://​program.ddg.lth.se/​. Se även https://​www.maplesoft.com/​support/​install/​maple2017_install.html.+ 
 +<WRAP info>​Observera att det kan krävas administratörsbehörighet för att kunna aktivera programmet. Använder du en arbetsdator och får problem med detta, kontakta [[LTH Support]].</​WRAP>​
  
  
Line 53: Line 54:
 ==== Hur aktiverar jag licensen? ==== ==== Hur aktiverar jag licensen? ====
  
-Om du ombeds aktivera licensen för programmet ska du ange den installationskod som du hittar på http://​program.ddg.lth.se/​. +Se instruktionerna under [[#​aktivering av licens]] ovan.
- +
-Se även https://​www.maplesoft.com/​support/​install/​maple2017_install.html.+
  
 Får du ytterligare problem med detta, kontakta [[LTH Support]]. Får du ytterligare problem med detta, kontakta [[LTH Support]].
maple.txt · Last modified: 2019-01-28 11:51 by cr