User Tools

Site Tools


maple

This page in English

Maple

maple_2015_logo.jpg Maple är matematikprogramvara. Programmet är stort och avancerat och kräver en del förkunskaper.

Mer information om programmet finns på tillverkarens webbplats: https://www.maplesoft.com/products/maple/

Se även Maple (software).

Licens

Lunds universitet har licenser som kan användas av studenter och anställda.

Installation av programmet

Om datorn sköts av DDG bör du installera Maple via Software Center på datorn. I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat.

Om det är en annan dator kan du hämta installationsfiler för Maple på denna webbplats: http://program.ddg.lth.se/

Aktivering av licens

Vid aktivering av licensen för programmet kan du få en fråga om “purchase code” och då ska du ange den installationskod som du hittar på http://program.ddg.lth.se/.

Se även https://www.maplesoft.com/support/install/maple2018_install.html.

Observera att det kan krävas administratörsbehörighet för att kunna aktivera programmet. Använder du en arbetsdator och får problem med detta, kontakta LTH Support.

Komma igång

Se gärna programvaruleverantörens egna supportsidor på https://www.maplesoft.com/support/help/. En guide för att komma igång finns på https://www.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=UserManual/Chapter01.

Frågor och svar

Hur får jag tag i programmet?

Installation via Software Center (automatiserad installation)

För alla anställda ligger Maple som valbart i Software Center på de datorer som DDG sköter.

På alla studentdatorer i datorsalar vid LTH är Maple förinstallerat. Programmet syns även då i Software Center men har då statusen installerat utan möjlighet till avinstallation.

Manuell installation via installationsmedia

Logga in på http://program.ddg.lth.se/. Där hittar du licensfil och installationsmedia. Läs även vidare nedan under Hur aktiverar jag licensen?.

Hur aktiverar jag licensen?

Se instruktionerna under aktivering av licens ovan.

Får du ytterligare problem med detta, kontakta LTH Support.

Jag ska använda Maple i mitt examensarbete på ett företag. Kan jag använda universitets licens?

Nej, universitets akademiska licens medger normalt inte användning på företag. Om du är industridoktorand eller examensarbetare och använder Maple på ett företag, ska företaget stå för den kommersiella Maple-licens som krävs. Kontakta alltid Maplesoft på https://www.maplesoft.com/contact/ i förväg om du är osäker på om universitetets licens får användas till det du ska göra.

Den version av Maple som jag hittade är inte den senaste. Hur får jag tag i den senaste versionen?

Maplesoft släpper regelbundet nya versioner av Maple. Vi får tillgång till de nya versionerna när de släpps, men det är inte alltid innehållet i Software Center eller på http://program.ddg.lth.se/ hinner uppdateras med den senaste versionen omedelbart.

Har du behov av den allra senaste versionen och upptäcker att den inte är tillgänglig hos oss än, kontakta LTH Support så gör vi vad vi kan för att påskynda arbetet.

Felsökning

Support

Vid frågor om själva programmet, kontakta din lärare eller Maplesofts support på https://www.maplesoft.com/support/.

maple.txt · Last modified: 2019-01-28 11:51 by cr